All posts tagged "Lim"

 • Fortsatt råvarubrist för färg- och limindustrin

  Sedan våren 2020 har färg-och limindustrin haft problem att få tag i tillräckligt med råvaror för att kunna svara upp mot efterfrågan på branschens produkter. Det råder global brist på viktiga råvaror för färg- och limindustrin såsom...

  • Posted november 29, 2021
  • 0
 • Tekniken som förlänger sista förbrukningsdag

  Mat, dryck, lim, läkemedel och parfymer – det är några exempel på varor som påverkas och delvis bryts ner vid kontakt med syre. Processen kallas oxidation och nu har forskare verksamma vid KTH tagit fram en förslutningsteknik...

  • Posted mars 11, 2019
  • 0
 • Lokalt | Fyra nya stopp för Farligt avfall-bilen i år

  Den 9–19 maj kan örebroare lämna farligt avfall, smått elavfall och överblivna läkemedel till Farligt avfall-bilen som kör runt i Örebro kommun. I år stannar vi även i Kilsmo, Mosås, Lillån och Sörbyängen. När Farligt avfall-bilen körde...

  • Posted maj 9, 2016
  • 0