Lokalt | Kortare restid när bussarna prioriteras vid trafiksignalerna

Av på 22 maj, 2015

Nu ska restiderna med Örebros bussar bli kortare, och antalet onödiga stopp ska bli färre. Detta sedan nämnden för samhällsbyggnad vid sitt sammanträde den 21 maj beslutat om att genomföra en satsning på bussprioritering vid trafiksignaler.

I dagsläget är trafiksignalernas rytm i Örebro anpassad efter bilarna, inte efter bussarna. Det gör att bussarna drabbas av många onödiga stopp, vilket i sin tur stressar passagerarna. Detta vill nu nämnden för samhällsbyggnad göra något åt, och har fattat beslut om att skjuta till 1,3 miljoner kronor för att prioritera bussarna vid Örebros trafiksignaler.

Vi väljer att prioritera bussarna före bilarna. Det kommer göra bussresorna både smidigare och bekvämare. Förhoppningsvis leder det till att kollektivtrafiken blir mer attraktiv, säger Anders Ceder, S, vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Hela länet har nytta av bussprioritering

Bussprioritering medför också att variationen i bussresornas längd blir mindre, och det går då med större precision att säga när bussarna är framme vid målet.

En inventering som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort lyfter fram bussprioriteringen som en av de viktigaste åtgärderna för att öka busstrafikens framkomlighet, och kanske den åtgärd som är till störst nytta för busstrafiken.

Och det är inte bara bussarna i Örebro som tjänar på det här. Vi bedömer att hela länet har nytta av satsningen eftersom flera av de större regionbusslinjerna kör in i Örebro, säger Anders Ceder.

Tillsammans med Örebro kommun har Region Örebro län tidigare utrett förutsättningarna för att prioritera bussarna. Efter nämndens beslut om att satsa vidare på projektet har det blivit dags för en testfas, innan systemet tas i ordinarie bruk. Nämndens beslut gäller enbart om Citybanemedel beviljas för att täcka införandekostnader, och om Örebro kommun för sin del fattar beslut.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in