Lokalt | Kraftig ökning av antalet utländska turister i Örebro län

Av på 22 september, 2015

Både de utländska och svenska gästnätterna har ökat i Örebro län mellan januari och juli 2015 jämfört med tidigare år. Det visar de senaste siffrorna från SCB. De utländska gästnätterna har ökat med nästan tio procent. Dessutom visar mätningen att de norska turisterna har hittat tillbaka till Örebro.

De utländska gästnätterna har ökat med 9,6 procent – vilket ligger strax över nivån för riket (som har en ökning med 9 procent). De svenska gästnätterna har också ökat i länet med 2 procent vilket innebär 10 548 fler gästnätter under årets första sju månader. Ökningen i riket av svenska gästnätter är 2,2 procent.

Mätningen visar även att norrmännen har hittat tillbaka till Örebro och har ökat med 64000 gästnätter vilket är en ökning med 9 procent från förra året. Förutom Norge kommer de utländska turisterna framförallt från Tyskland och Nederländerna.

Konferens om turismen i länet 

Onsdagen den 23 september arrangerar Region Örebro län en konferens om turismen och besöksnäringens betydelse för Örebroregionens tillväxt. Under dagen kommer bland annat aktuell statistik om turismen i länet att  presenteras närmare. 

Sex av Sveriges viktigaste nationella turismaktörer (Svensk Turism, Visita, Svensk Handel, Arena för tillväxt, Visit Sweden och Tillväxtverket) kommer också att medverka under dagen.

De kommer berätta om nuläge, möjligheter och utmaningar i framtiden för svensk turism.

– Besöksnäringen är idag den största exportnäringen i Sverige. Därför finns det behov att skapa ett forum för dialog mellan näringsliv och politiker i Örebro län. Vi vet varför man vill komma till Sverige. Det handlar om att få uppleva aktiviteter i naturen och att ta del av det svenska kulturarvet och livsstilen. Vi måste jobba med både outdoor- och kulturturismen för att göra regionen mer konkurrenskraftig. Turismen ökar globalt och vi har möjligheter att ta del av denna ökning, säger Toni Eriksson, Utvecklingsledare turism, Region Örebro län.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in