Lokalt | Kulturprojekt skapar integration för barn och unga

By on 8 juni, 2016

Ett kulturprojekt som ska ge asylsökande/nyanlända barn och unga tillgång tillexisterande och nya kulturarenor i Örebro län, ska startas. Regionstyrelsen beslutade den 7 juni att satsa 400 000 kronor på projektet Alla barns rätt till kultur i Örebro län – fokus asylsökande/nyanlända. Statens kulturråd är också med och finansierar projektet.

Tanken är att barn och unga, oberoende av bakgrund, ska mötas. De kulturaktiviteter som planeras har olika infallsvinklar och ska ge mening, inspiration, glädje, möjlighet till konstnärlig utveckling och gemenskap, samt kunskap om möjligheten till fortsatt kulturskapande genom folkbildningen. Några aktiviteter har fokus på demokratiska processer och barns rättigheter. Aktiviteterna genomförs av professionella aktörer. Satsningen på integration genom kultur är ett komplement till de idrottssatsningar som redan pågår genom bland annat Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF).

Prioriterad grupp i kulturplanen
– Nyanlända lyfts fram som en prioriterad grupp i den regionala kulturplanen, därför är det här projektet ett lika viktigt som spännande pilotprojekt, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i Fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn. Fokus är integration genom kultur – att växa tillsammans – det vill säga möjligheten för asylsökande/nyanlända att möta andra barn i kulturupplevelser och eget skapande.
– Nyanlända befinner sig ofta långt från att inkluderas i det svenska samhället och med stor sannolikhet därmed även i kulturlivet. Genom att mötas i kulturen ger det här projektet nyanlända barn och unga samma möjligheter som andra barn att ta del av det kulturutbud som samhället erbjuder.

Kultur på familjecentraler
Programmet har flera olika delar som i korthet är följande:

Kultur på familjecentraler där asylsökande/nyanlända och andra barn möts naturligt genom skapandeverkstad och dans/rytmik/sång, Målgrupp är barn 0-6 år med föräldrar.
Workshop och kurser med möjlighet till eget skapande inom exempelvis dans, konst, litteratur, filmskapande, teater och körsång. Målgrupp är barn och unga 7-25 år.Skapandet leds av professionella kulturaktörer.
Scenkonst för barnfamiljer genom professionella regionala aktörer. Främst viks platser i ordinarie föreställningar.
Den gemensamma avslutningen Världens helg genomförs för barnfamiljer och unga hos kulturhuset genom föreningen Scenit. Efter att ha fått ta del av professionell scenkonst samt eget skapande lett av professionella aktörer ges information om möjlighet till eget skapande genom folkbildningen.Samverkan med Örebro läns idrottsförbund är planerad.
Projekt med bred samverkan
Region Örebro län är projektägare men projektet innebär samverkan med länets kulturinstitutioner, professionella kulturskapare, regionala kulturkonsulenter, kulturföreningar, kommunala kulturförvaltningar, familjecentraler, Scenit, Örebro läns bildningsförbund, Örebro läns idrottsförbund samt barn och unga i länet.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login