Lokalt | Länstrafiken gör om busstrafiken i den västra länsdelen

Av på 20 maj, 2016

Under våren har Länstrafiken i Örebro arbetat med att förbättra regiontrafiken i de västra delarna av länet. Det har fört med sig att de kommer göra om en hel del i busstrafiken. Länstrafiken planerar att genomföra förändringarna 14 augusti i år. 

Fler och jämnare avgångar mellan Karlskoga och Örebro
Varje vardag åker ca 1300 bussresenärer mellan Karlskoga och Örebro. Belastningen blir högst på morgonen och eftermiddagen. Därför utökas den berörda linjen, nummer 500, med 23 avgångar. Utöver den ökade turtätheten införs även så kallade jämna avgångstider.

– Tanken med att införa jämna avgångstider är att det ska vara lättare att komma ihåg när bussen går. Det tillsammans med den utökade turtätheten tror vi kommer bidra till att fler kan tänka sig att välja bussen, säger Thony Lundberg, Trafik- och marknadschef på Länstrafiken Örebro

Linje 500 är en stomlinje med få stopp och med fokus på resande mellan huvudorterna. Syftet är att möjliggöra och öka arbetspendlingen mellan Örebro och Karlskoga.

Utökning av trafiken till Degerfors
I samband med förändringarna på linje 500 kommer även linje 502 mellan Degerfors och Karlskoga att utökas. Linje 502 får 12 nya avgångar på vardagar och sträckningen utökas till Immetorp.

Den östra sidan av sjön Möckeln, den så kallade ”Kosia”, kommer få en ny egen busslinje, nummer 537. Syftet är förbättra möjligheterna för skolresor i området men även att allmänheten ska få bättre tillgång till bussar.

Linje 333 utökas och ska gå hela vägen mellan Nora och Karlskoga
En nyhet för resenärerna som vill åka mellan Nora och Karlskoga är att linjerna 532 och 333 slås ihop till en linje – nummer 333. Förbindelsen Nora – Karlskoga får därmed en egen linje som gör det lättare att åka mellan städerna. Man passar även på att utöka turtätheten för linje 333 så bussarna kommer gå oftare än de gjorde förut.

– Det här är en väldigt bra förändring för de som åker mellan Nora och Karlskoga. Idag ser vi att förändringen i första hand kommer gynna skolpendlingen men vi räknar med att det även kommer gynna dem som arbetspendlar, säger Thony Lundberg.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in