Lokalt | Lex Sarah-anmälan om allvarliga missförhållanden på Södermalmshemmet

Av på 29 januari, 2015

Örebro kommun gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah som avser risk för allvarliga missförhållande nattetid på Södermalmshemmet i Örebro kommun under senhösten 2014.

Anmälan grundar sig i att personalen lämnat huset nattetid, larm har lämnats obesvarade, personal har sovit under nattskift och dörrar har ställts på glänt med hjälp av stolar, vilket har avaktiverat larmet. Vidare har personalen tänt taklampor, pratat högljutt samt bytt inkontinensskydd efter fasta rondtider och inte efter behov. Det har också funnits konflikter i personalgruppen.

Ingen enskild boende har farit illa men situationen har medfört för stora risker för de boende.

Örebro kommun har tidigare anmält Södermalmshemmet till IVO för missförhållanden nattetid och genomfört åtgärder för att komma tillrätta med dem. Nu har de medarbetare som förekommer i någon av händelserna omplacerats till dagtid och arbetar fortsättningsvis utifrån handlingsplaner och uppföljning. En föreslagen schemaändring innebär att ingen kommer att arbeta mer än ett halvår i taget på natten och rekryteringen av arbetsledare på natten har startat. Larmloggarna kommer att granskas kontinuerligt.

En styrgrupp, med representanter från förvaltningsledningen, kommer att arbeta vidare med fortsatt kvalitetssäkring.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in