Lokalt | Nöjda elever och affärsmässig allmännytta efter ÖBOs fastighetsskötarutbildning

Av på 25 april, 2015

I höstas drog ÖrebroBostäder och Örebro kommun i gång en fastighetsskötarutbildning riktad mot arbetslösa örebroare. Idag fredag tar den första årskullen utbildade fastighetsskötare examen och många av dem går direkt ut i arbete.

– Det har gått otroligt bra. Eleverna har uppskattat utbildningen och fått nytt självförtroende samtidigt som Örebro fått ett värdefullt tillskott av kunniga fastighetsskötare, säger Anna-Carin B Magnusson, bosocial chef på ÖrebroBostäder.

Utbildningen, som under första året lockade 20 elever varav 18 nu tar examen, omfattar både teori och praktik och är inriktad mot grönskötsel och lokalvård. De teoretiska momenten har varvats med praktiska övningar och utbildningens 12 sista veckor har eleverna befunnit sig ute på praktik hos antingen de kommunala fastighetsbolagen, på Tekniska förvaltningen, Landstingsfastigheter eller hos någon av de fyra privata fastighetsägarna Melins, Asplunds, Egeryds eller Finfast. 

– Flera elever i klassen har gått direkt från praktiken till säsongs- eller sommarjobb. Det tror och hoppas vi ska resultera i fortsatt arbete i höst, fortsätter Anna-Carin B Magnusson.

Ny utbildning i höst
Vid examensdagens festligheter fick eleverna sitt utbildningsbevis. Avgångsklassen rekapitulerade också året som gått, pratade om vad utbildningen gett och hur de ser på sina yrkesmöjligheter.

– Vi är noga med att ta vara på elevernas upplevelse av utbildningen, eftersom vi kommer att köra den igen i höst. Utvärderingen visar att eleverna är mycket nöjda och det gör det ännu roligare att kunna erbjuda fler arbetslösa den här möjligheten i höst, säger Anna-Carin B Magnusson.

Affärsmässig allmännytta
Utbildningen är ett led i kommunens och de kommunala bolagens arbete med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom affärsmässig allmännytta. Genom ett tydligt arbetsmarknadsfokus och sociala krav i upphandlingar, vill man bidra till att minska arbetslösheten och skapa ett samhälle med minskade samhällsklyftor.

– Om kommunen, de kommunala bolagen och de privata företagen samverkar och gör smarta saker ihop kan vi skapa jobb och samtidigt vara affärsmässiga. Det vinner alla på. Den här utbildningen är ett exempel på hur man kan jobba. Engagemanget från både kommunen och fastighetsägarna har varit enormt, så det finns verkligen en potential i det här sättet att arbeta, avslutar Anna-Carin B Magnusson

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in