Lokalt | Ny sträcka för VA-arbetet på Trädgårdsgatan

By on 12 maj, 2016

Underhållsarbetet på vatten- och avloppsledningsnätet på Trädgårdsgatan fortsätter. Den första sträckan är klar och fredag 13 maj flyttar arbetsområdet till sträckan mellan Nygatan och Rudbecksgatan. Fram till vecka 25 är en fil i varje körriktning öppen för trafik. 

Under våren utför Örebro kommun underhållsarbeten på vatten- och avloppsledningsnätet på Trädgårdsgatan i centrala Örebro, vilket kommer att medföra avstängningar och begränsad framkomlighet.

Underhållsarbetet på den första sträckan mellan Stortorget och Nygatan är klart och har löpt på enligt plan. Fredag 13 maj påbörjar vi arbetet med sträckan mellan Nygatan och Rudbecksgatan. Till och med vecka 25 är en fil i varje körriktning öppen för trafik förbi arbetsområdet. Det kommer fortfarande att vara mycket begränsad framkomlighet på Trädgårdsgatan och bilister uppmanas att välja en annan färdväg. 

Den nya avstängningen innebär att ambulansen inte längre har en egen fil genom arbetsområdet. För att förbättra framkomligheten för ambulansen så har Skebäcksbron öppnats för dubbelriktad biltrafik. Gång- och cykeltrafiken på Skebäcksbron hänvisas till Slussbron, till dess att Skebäcksbron byggs om 2018.

Preliminär tidplan för underhållsarbetet

  • Vecka 15 – 19 (torsdag): Trädgårdsgatan, mellan Stortorget och Nygatan och korsningen Nygatan/Trädgårdsgatan. Gatan är helt avstängd för trafik, ambulans och brandkår kommer att kunna passera.
  • Vecka 19 (fredag) – 25: Trädgårdsgatan, mellan Nygatan och Rudbecksgatan.
    Begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet, en fil i varje körriktning är öppen för trafik.

Smart metod ger mindre trafikstörningar
Ledningsnätet är väldigt gammalt på vissa sträckor och behöver förnyas. För att skynda på arbetet har vi här valt att utföra arbetet i egen regi och vi kommer att använda en metod som kallas ”relining” på avloppsledningarna. Metoden innebär att man går ned i befintliga nedstigningsbrunnar och kör in en ”strumpa” i röret som sedan härdas, på så sätt blir det ett nytt rör inne i det gamla röret.

Vattenledningarna behöver fortfarande grävas fram och bytas ut. Det kommer ändå att gå snabbare och bli betydligt billigare än om alla ledningar skulle ha schaktats fram och bytts på traditionellt vis.

När arbetet är avklarat kommer gatan att återställas och få en tillfällig asfaltstopp för att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt under sommaren, i väntan på att Trädgårdsgatan byggs om till hösten.

Trädgårdsgatan-Alnängsgatan blir grönskande stadsgata
Underhållsarbetena genomförs nu under våren för att vara klara före omvandlingen av Trädgårdsgatan-Alnängsgatan som startar hösten 2016.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login