Lokalt | Nyanlända får praktik hos E.ON i Örebro

Av på 7 mars, 2016

För att bredda kompetensen och ge nyanlända möjligheten att komma in på den svenska arbetsmarknaden har E.ON inlett ett långsiktigt samarbete med Arbetsförmedlingen för att erbjuda 100 personer praktikplatser.

E.ON förser en stor del av Sverige med energi. Som en central samhällsbärare tar företaget även ställning för grundläggande mänskliga rättigheter, anti-diskriminering och ett fritt samhälle som inkluderar alla människor. Som ett led i detta arbete har E.ON och Arbetsförmedlingen etablerat ett långsiktigt och strategiskt samarbete kopplat till projekten Äntligen jobb och 100-klubben.

Under en treårsperiod kommer 100 nyanlända att erbjudas praktikplats på E.ON, inkluderande åtta veckors arbetspraktik och tre veckors yrkeskompetensbedömning. Satsningen avser främst Malmö, men även Stockholm, Örebro, Norrköping och Sollefteå omfattas.

För oss är detta ett viktigt initiativ som innebär att vi får möjlighet att bredda våra rekryteringsvägar, möta nya kompetenser och potentiella medarbetare och samtidigt öka förutsättningarna för nyanlända att snabbare komma in på den svenska arbetsmarknaden, säger Liselott Andersson, ansvarig för E.ON’s mångfaldsarbete.

Vi har sedan ett års tid ett samarbete kring Äntligen jobb, som fungerat jättebra, och nu utökar vi det samarbetet. E.ON är en arbetsgivare som tar stort samhällsansvar och verkligen vill göra skillnad. Det ser vi väldigt positivt på, säger Annika Pegelow, biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen Skåne.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in