All posts tagged "Nyanlända"

 • Regeringen lägger om integrationspolitiken

  En ny Sverigekurs för nyanlända, kunskapen om det svenska samhället behöver stärkas hos dem som kommer till Sverige. Därför ska en särskild utredare göra en översyn av samhällsorienteringen. Utredaren ska bland annat föreslå hur utbildningen kan bli...

  • Posted december 13, 2023
  • 0
 • Färre nyan­lända anvisas till länets kommuner 2024

  Regeringen har beslutat att 2 800 nyanlända ska anvisas till landets kommuner 2024, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. För Örebro län innebär det att vi ska ta emot 66 nyanlända för bosättning, motsvarande siffra...

  • Posted november 7, 2023
  • 0
 • Högre krav för kvalificering till välfärden

  Högre krav för kvalificering till välfärden, för nyanlända och icke-medborgare. En utredning får i uppdrag att ta fram en ny modell för kvalificering till socialförsäkring och ekonomiskt bistånd. Syftet är att minska risken för att socialförsäkringssystemet och ekonomiskt...

  • Posted oktober 20, 2023
  • 0
 • Etableringsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända

  Regeringen ser nu till att etableringsjobben kommer på plats, etableringsjobb syftar till att öka möjligheterna för nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt underlättar de för företagens kompetensförsörjning. Arbetsmarknadspolitiken behöver utformas så att fler kommer...

  • Posted september 14, 2023
  • 0
 • Fler nyanlända ska få hjälp

  I samband med flyktingvågen från Ukraina fick Karlskoga kommun medel från Länsstyrelsen för att etablera Lots-projektet, en satsning i syfte att vägleda nyanlända flyktingar in i det lokala samhället. Örebro Stadsmission fick sedan uppdraget att driva och...

  • Posted juli 1, 2023
  • 0
 • Fördelningen av nyanlända ska ses över

  Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att se över beräkningen, som ligger till grund för fördelningen av nyanlända som ska omfattas av anvisningar till Sveriges län och kommuner. Syftet är att bättre ta tillvara den...

  • Posted mars 20, 2023
  • 0
 • Rädda Barnen släpper ny rapport

  På det som brukar kallas årets fattigaste dag, dagen innan barnbidraget den 19 januari, släpper Rädda Barnen en rapport som belyser hur asylsökande och nyanlända utrikesfödda mammor ser på sin egen och sina barns livsvillkor. Den finansiella...

  • Posted januari 20, 2023
  • 0
 • Färre nyan­lända anvisas till länets kommuner

  Regeringen har beslutat att 3 300 nyanlända ska anvisas till landets kommuner 2023, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. För Örebro län innebär det att man ska ta emot 85 nyanlända för bosättning. Motsvarande siffra...

  • Posted december 12, 2022
  • 0
 • Fyra miljoner till utbildningsprojekt ska ge fler nyanlända jobb inom hälso- och sjukvården

  Länsstyrelserna har fått i uppdrag att fördela pengar till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av hälso- och sjukvård. Syftet är att ta vara på den kompetens...

  • Posted april 29, 2022
  • 0
 • Föräldraskapsstöd ger nyanlända föräldrar mer förtroende för vård och socialtjänst

  Utbildningen ”Föräldraskap i Sverige” som just nu sprids i Örebro län riktar sig till nyanlända och utrikesfödda föräldrar. En färsk nationell utvärdering av utbildningen visar att föräldrar som deltagit i träffarna har fått en ökad tillit till...

  • Posted mars 11, 2022
  • 0