All posts tagged "Nyanlända"

 • Fyra miljoner till utbildningsprojekt ska ge fler nyanlända jobb inom hälso- och sjukvården

  Länsstyrelserna har fått i uppdrag att fördela pengar till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av hälso- och sjukvård. Syftet är att ta vara på den kompetens...

  • Posted april 29, 2022
  • 0
 • Föräldraskapsstöd ger nyanlända föräldrar mer förtroende för vård och socialtjänst

  Utbildningen ”Föräldraskap i Sverige” som just nu sprids i Örebro län riktar sig till nyanlända och utrikesfödda föräldrar. En färsk nationell utvärdering av utbildningen visar att föräldrar som deltagit i träffarna har fått en ökad tillit till...

  • Posted mars 11, 2022
  • 0
 • Pandemin har försvårat integrationen för nyanlända

  En ny undersökning visar att övergången till distansmöten på grund av coronapandemin försvårar etableringen på arbetsmarknaden för migranter. – Det här är en grupp som behöver praktisk hjälp och personliga kontakter, både för att hantera trauman och...

  • Posted februari 28, 2022
  • 0
 • Så många nyanlända ska länets kommuner ta emot under 2022

  Nu har Länsstyrelsen beslutat hur många nyanlända personer som varje kommun i länet ska ta emot för bosättning under 2022, så kallade kommuntal. Totalt ska länet ta emot 202 nyanlända under nästa år enligt beslut från regeringen....

  • Posted november 16, 2021
  • 0
 • Att snabbt komma in i samhället är viktigt

  Nyanlända befinner sig i en utsatt situation. Åtgärder som hjälper gruppen att snabbt komma in i samhället är viktigt för individens sociala deltagande och hälsa visar en ny studie som forskare vid Röda Korsets Högskola har genomfört...

  • Posted juni 7, 2021
  • 0
 • Nyanlända elevers lärande

  I dag publiceras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Nyanlända elevers lärande. Under tre år har lärare och skolledare i tre grundskolor i Örebro kommun arbetat tillsammans med forskare för att utveckla mottagande och undervisning av nyanlända elever. Under...

  • Posted september 22, 2020
  • 0
 • Vuxenutbildningen startar projekt för unga och nyanlända

  Vuxenutbildningen i Kumla har fått stöd från Europeiska socialfonden för att stötta hemmasittande ungdomar, personer med högfungerande autism och utlandsfödda kvinnor med kort utbildning att på sikt klara studier eller få ett arbete. Just nu pågår kartläggning och...

  • Posted januari 14, 2020
  • 0
 • Nyanlända ska lösa chaufförsbristen

  3 600 lastbilschaufförer saknas i samhället i dag och inom de kommande tio åren uppskattas det att 50 000 förare kommer behöva tillsättas. För att möta behovet har PostNord tillsammans med Arbetsförmedlingen startat utbildningen Drivers Academy, en yrkesutbildning som...

  • Posted juni 12, 2019
  • 0
 • Satsning på utomhuspedagogik blir en permanent verksamhet

  Under två år har den sociala investeringen ”Utomhuspedagogikens inverkan på lärande” praktiserats på elever i årskurs 5–8 och i förberedelseklass för nyanlända på Västra Engelbrektsskolan. Från och med hösten blev satsningen, som genomförs av Örebro naturskola, en...

  • Posted november 27, 2018
  • 0
 • ​SABO välkomnar nya lagförslag om mottagande av nyanlända

  De nya förslagen som överlämnas till regeringen kan innebära stora förändringar i flyktingmottagandet. Mottagandeutredningen tillsattes av regeringen hösten 2015. Deras uppdrag har varit att ta fram ett nytt och mer sammanhållet system för mottagande och bosättning av...

  • Posted april 2, 2018
  • 0