Färre nyan­lända anvisas till länets kommuner

By on 12 december, 2022
Arkivbild

Regeringen har beslutat att 3 300 nyanlända ska anvisas till landets kommuner 2023, vilket är en minskning jämfört med tidigare år.

För Örebro län innebär det att man ska ta emot 85 nyanlända för bosättning.

Motsvarande siffra förra året för länet var 202.
 
Förändringen beror på regeringens besked att Sverige ska ta emot färre kvotflyktingar under den kommande mandatperioden.

Länsstyrelsen har efter dialog med länets kommuner fattat beslut om hur fördelningen av länstalet ska fördelas mellan kommunerna.

Det så kallade kommuntalen, enligt nedan:

Kommuntal för kommuner i länet

Kommuntal år 2023 för kommuner i Örebro län
Kommuner Antal nyanlända för bosättning (kommuntal)
Askersund 9
Degerfors 0
Hallsberg 5
Hällefors 0
Karlskoga 9
Kumla 0
Laxå 18
Lekeberg 10
Lindesberg 8
Ljusnarsberg 0
Nora 3
Örebro 23
Totalt (länstal) 85

Beslutet grundar sig på Migrationsverkets förslag på fördelning där hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Utöver dessa kriterier har kommunernas förutsättningar att tillhandahålla bostäder beaktas vid beslutet.

Politik | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login