Medel ska stötta nyanländas väg till jobb

By on 3 april, 2024
Arkivbild

Medel ska stötta nyanländas väg till jobb inom hälso- och sjukvården. Regeringen beslutar att ge länsstyrelserna i uppdrag, att fördela medel till utbildningsprojekt för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd.

Enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, eller utländsk vårdutbildning. Syftet är att underlätta gruppens arbetsmarknadsetablering och stärka hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

– Hälso- och sjukvården är i stort behov av kunnig personal samtidigt som det finns nyanlända människor i Sverige, till exempel från Ukraina, med både kompetens och erfarenhet. Länsstyrelserna har tidigare med framgång genomfört utbildningsprojekt, och detta ser regeringen gärna att det fortsätter, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Medlen, 4 miljoner kronor, som länsstyrelserna ska fördela kan till exempel användas till utbildning i svenska språket eller annan teoretisk och praktisk vårdutbildning.

Arbetet med att stärka hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning är långsiktigt och en prioriterad fråga för regeringen. Personalbrist och bemanningsproblem har länge varit en av vårdens stora utmaningar. Detta uppdrag till länsstyrelserna är en del av regeringens arbete för att stärka kompetensförsörjningen, och syftar till att både underlätta nyanländas etablerings på arbetsmarknaden och att tillvarata gruppens kompetens och erfarenhet.

Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelserna ska senast den 31 mars 2025 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login