Lokalt | ÖBOs satsningar för studenter och äldre får beröm

Av på 27 februari, 2015

ÖBO visar framfötterna med sina satsningar på lägenheter för både yngre och äldre.

Vi ser nu resultat av vårt långsiktiga arbete på att erbjuda våra kunder attraktiva bostäder, med bredd och variation i en god boendemiljö. Extra roligt är att dessa satsningar nu uppmärksammas av Örebro universitet och, kanske lite oväntat, Smålandsposten! säger ÖBOs vd Ulf Rohlén.

ÖBO har ambitionen att bidra till en ökad tillväxt i Örebro. Ett viktigt led i detta är att locka studenter till Örebro.

ÖBO vill göra vad vi kan för att studenterna ska bli kvar länge i Örebro, även efter att de avslutat sina utbildningar, säger Ulf Rohlén.

442 lägenheter färdigbyggda
Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet, säger på universitetets hemsida:

Vi kan konstatera att bostadsläget för studenterna ser mycket bra ut inför framtiden. Det ger också universitetet som helhet god hjälp eftersom det gör Örebro till en ännu mer attraktiv studieort.

Tillsammans med en rad privata aktörer har ÖBO satsat på att bygga 442 mindre lägenheter, anpassade för studenter, som snart står klara för inflyttning. Ännu fler lägenheter av samma typ finns under planering.

Sett ur ett riksperspektiv är det ovanligt att bostadsbolag får beröm från lärosäten. Det brukar snarare handla om kritiska synpunkter där det pekas på problem med att locka studenter på grund av bostadsbrist. Det är angenämt att konstatera att vi får positivt genomslag för våra ansträngningar att stärka Örebro som studieort, säger Ulf Rohlén.

Står sig starkt i jämförelse
ÖBO ligger i framkant även med bostäder anpassade för äldre.

I en artikel i Smålandsposten (2015–02–06) hänvisas till en förstudie som Växjö kommun har gjort. Med dagens antal äldre och seniorbostäder finns det i Växjö 87 äldre/seniorbostad. I Örebro är antalet nere på 21 äldre/seniorbostad.

I en debattartikel i Smålandsposten (2015–02–23) följer sedan Kommunala pensionärsrådets (KPR) Eréne Svensson, ordförande, och Valter Jeppsson, ombud, upp med att skriva om ”avsevärd skillnad” mellan städerna. Debattörerna pekar på det faktum att ÖBO idag förvaltar cirka 1200 seniorbostäder, cirka 700 finns i privat regi och 136 trygghetsbostäder.

ÖBO strävar efter att erbjuda trivsamma boenden för alla, oavsett ålder. Vi är på rätt väg, och de goda exemplen på hur väl vi står oss inspirerar oss till fortsatta förbättringar av bostadssituationen i Örebro, säger Ulf Rohlén.

Fakta: ÖrebroBostäder AB (ÖBO) är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus. ÖBO har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in