Lokalt | Örebro kommun tar ytterligare ett kliv framåt i klimatarbetet

Av på 18 november, 2015

Med målet att kommunkoncernen ska vara klimatneutral 2030 kan kommunen komma att skärpa sina ambitioner ytterligare för att minska klimatbelastningen.

Ett förslag till ny klimatstrategi för Örebro kommun skickas i dagarna ut för synpunkter till nämnder, kommunala bolag och andra intressenter. Alla som vill kan yttra sig senast 29 februari nästa år.

– Med den nya klimatstrategin lägger vi in en ännu högre växel i våra ansträngningar att skapa en hållbar kommun. Målet är att hela kommunkoncernen ska vara klimatneutral senast 2030. Vi ställer oss också bakom initiativet Fossilfritt Sverige. Det är en viktig markering som tidsmässigt sammanfaller med att världens ledare träffas i Paris för att ta det globala greppet, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

Jämfört med den nuvarande klimatplanen innebär förslaget till strategi en påtaglig ambitionsökning för den egna organisationen. Strategin innehåller även mål för att minska klimatpåverkan från alla som lever och verkar inom kommunens gränser. År 2030 ska klimatbelastningen per invånare vara 70 procent under nivån 2000. Här är det dock inte självklart att målen kommer att kunna uppnås.

– Kommunen har svårt att påverka alla beslut som fattas av företag och individer. I klimatstrategin pekar vi dels på det vi faktiskt kan göra med hjälp av klimatsmart samhällsplanering och informationsinsatser, dels på behovet av mer kraftfulla insatser på nationell nivå, säger Anna Åhlgren, som arbetar vid Enheten för hållbar utveckling vid Kommunledningskontoret och som varit projektledare för arbetet med den nya strategin.

Förslaget till klimatstrategi skickas nu ut för synpunkter. Någon gång före sommaren kommer strategin att beslutas politiskt.

Mer information
Förslag till klimatstrategi för Örebro kommun kolla här>>

Mer om kommunens klimat- och miljöarbete här>> orebro.se/klimat

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in