Lokalt | ÖrebroBostäders bokslutskommuniké för 2015

By on 6 februari, 2016

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2015. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2015 blev 124 mkr, vilket ska jämföras med 68 miljoner kronor för 2014.

Resultat
Årets resultat efter finansiella poster blev 124 mkr. Utfallet är bättre än budget och väsentligt bättre än föregående år, då årets nedskrivningar blev betydligt lägre än 2014.

Investeringarna har totalt uppgått till 717 miljoner kronor (820 mkr under 2014), varav 358 avser nyproduktion. Det innebär bland annat att 513 bostäder var i produktion per den 31 december 2015. Av årets färdigställda bostäder märks Brunnstorget i Adolfsberg och Vinteråsen i Vintrosa.

Några nyckeltal för 2015

  • Soliditeten uppgår till 25,03 (24,70) procent.
  • Totalavkastning på totalt fastighetskapital uppgick till 19,60 procent.
  • Marknadsvärdet på samtliga fastigheter uppgick till 20 673 mkr (16 909).
  • Antal lägenheter uppgår till 22 687 (22 685)

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login