Lokalt | Regionstyrelsens beslut – Köper externa vårdplatser vid Rynningeviken

By on 2 december, 2015

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i dag att anta Attendo Sverige AB:s anbud om 18-20 externa vårdplatserna vid Rynningeviken.

Vårdplatserna ska erbjuda utskrivningsklara patienter en god vård i övergången från slutenvård till vårdboende eller eget boende med kommunalt stöd. Avtalet omfattar perioden 2016-02-05 – 2017-02-04 med möjlighet till förlängning upp till sex månader.

Avtalet med Attendo innebär att Region Örebro län köper 18+2 vårdplatser till en kostnad av maximalt 18,8 miljoner kronor för 2016. Samtliga patienter som ska vårdas på boendet vid Rynningeviken är inskrivna på Universitetssjukhuset Örebro med en vård som regleras av hälso- och sjukvårdslagen. Region Örebro län kommer att ha det medicinska ansvaret för dessa vårdplatser och stå för läkarbemanning, medan omvårdnadspersonal, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor är anställda av Attendo

Nödvändigt ur patientsäkerhetssynpunkt
– Vi är väldigt nöjda med hur de externa vårdplatserna vid Rynningeviken hittills har avlastat främst Universitetssjukhuset Örebro, säger Marie-Louise Forsberg- Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Platserna som vi har haft sedan maj månad i år har varit nödvändiga ur patientsäkerhetssynpunkt.

– Det är bra att kommunerna har ökat antal platser för korttidsboenden, men det löser inte hela situationen. Bedömningen är att vi har ett fortsatt behov av 18-20 externa vårdplatser för att skapa goda förutsättningar för såväl patienter som personal.

Bättre anpassad vård
– På Rynningeviken får de utskrivningsklara patienterna, som väntar på vård i kommunal regi, omvårdnad som är bättre anpassad för deras behov än de får inom specialistsjukvården på sjukhus, säger regionrådet Catrin Steen (MP). Att utskrivningsklara patienter snabbare kan flyttas från akutvårdsplatser ger oss samtidigt förutsättningar för bättre tillgänglighet och kortare väntetider för den övriga vården.

Rimligare arbetsförhållanden
– Vårdplatserna vid Rynningeviken har varit nödvändiga för klara både den akuta och den planerade vården vid USÖ, säger Ingrid Östlund, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör. Även om antalet utskrivningsklara patienter nu har minskat behöver vi även fortsättningsvis ha tillgång till externa vårdplatser. Det behövs för att minska överbeläggningarna, förkorta väntetiderna på akuten och öka tillgängligheten till planerad vård. Vårdplatserna innebär också att det blir bättre för patienterna och rimligare arbetsförhållanden för personalen.

Bakgrund:
Sedan hösten 2014 har antalet vårdplatser på länets sjukhus varit reducerade som en följd av brist på sjuksköterskor. Antalet utskrivningsklara patienter har samtidigt varit högt, särskilt på Universitetssjukhuset Örebro. Det har inneburit en ansträngd platssituation då vårdplatserna i allt för hög utsträckning belagts av utskrivningsklara, vanligtvis äldre sköra patienter som väntat på vårdplanering och plats i kommunalt boende.

För att få tillgång till fler vårdplatser beslutade regionstyrelsen i mars 2015 att köpa 36 externa vårdplatser av Attendo Rynningeviken. Avtalet var inledningsvis på sex månader men har förlängts fram till februari 2016.

Den 30 september beslutade regionstyrelsen att upphandla 18-20 externa vårdplatser med närhet till Universitetssjukhuset Örebro. Upphandlingsprocessen är nu genomförd och ett tilldelningsbeslut i upphandlingen har meddelats den 2 december.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login