Lokalt | Royal Imtech N.V. säljer Imtech Nordic

Av på 14 augusti, 2015

Den 13 augusti, informerade det holländska moderbolaget, Royal Imtech N.V., marknaden att man avyttrat samtliga aktier i Imtech Nordic.

Det här ett noggrant planerat interimistiskt steg för att omgående och definitivt skapa stabilitet i Imtech Nordic och skilja den lönsamma nordiska verksamheten från det problemtyngda holländska moderbolaget och omedelbart säkra Imtech Nordics finansiering.

Verksamheten vid Imtech Nordic, med 4 000 anställda i Sverige och ytterligare 1 400 anställda i Norge och Finland, är fortsatt opåverkade av denna situation. Samtliga rättigheter, förpliktelser och åtaganden i alla de avtal bolaget har idag kommer fortsatt gälla intakt.

Imtech Nordic är fortsatt ett lönsamt och självförsörjande bolag med säkrad finansiering och fortsatt positiva resultat på årsbasis. Händelserna inom den holländska koncernen påverkar inte Imtechs avtal och kundrelationer i Sverige, Norge och Finland.

Detta är ett intermistiskt steg för att skapa stabilitet för Imtech Nordic före en slutlig överföring till en ny långsiktig ägare. Förhandlingar med nordiska institutioner är långt framskridna och ytterligare information förväntas tillkännages inom en snar framtid.

Vad detta innebär för de anställda i Örebro är ännu oklart.

Om Imtech Nordic
Imtech Nordic, med huvudkontor i Stockholm, en division inom det publikt listade Royal Imtech N.V. har blivit en av marknadsledarna på den nordiska marknaden. Kombinationen av Värme & Sanitet, Ventilation och Elinstallation & Service har skapat en komplett teknisk installationspartner som erbjuder en rad produkter och tjänster under varumärket Imtech Nordic. Bolaget omsätter cirka 7,8 miljarder kronor och är verksamt på omkring 100 orter i Sverige, Norge och Finland med drygt 5,000 medarbetare.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in