Lokalt | Utökad period för fiskeförbud i Svartån

Av på 29 januari, 2016

För att öka skyddet för den utrotningshotade fisken asp kommer Fritidsnämnden i Örebro kommun föreslå att utöka perioden för fiskeförbud mellan Slussen och Bygärdesbäcken i Svartån med en månad. Det nya förbudet skulle gälla från och med mars till och med maj. Nuvarande förbud gäller från och med 1 april.

Fisken asp, som kan bli ca en meter lång och väga över tolv kilo, är upptagen på den svenska rödlistan och som en nära hotad art i EU:s art- och habitatsdirektiv. I direktivet åtar sig EU:s medlemsländer att vidta nödvändiga åtgärder för att bevara artens livsmiljö. Aspen i Hjälmaren har sitt, troligen viktigaste, lekområde vid Slussen i Svartån. Örebro kommun har som fiskerättsinnehavare tidigare beslutat om fiskeförbud mellan Slussen och Bygärdesbäcken årligen mellan 1 april och 31 maj.

Den främsta orsaken till ändringen är att aspen har ett lekområde i slussområdet och leken har börjat tidigare de senaste åren vilket troligen beror på en högre vattentemperatur i Svartån under mars månad.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in