Lyckat samarbete mellan vården och industrin ger stora förbättringar för patienten

Av på 2 maj, 2019

Ny undersökningsteknik på Lindesbergs lasarett bidrar till att undvika onödiga höft- och knäledsoperationer. Tekniken är framtagen i ett samarbete mellan sjukvården i Region Örebro län och företaget Sectra AB.

”Jag ser att den ger väldigt stor vinst för patienten”, säger Per Wretenberg, läkare och professor i ortopedi.

Om en patient med en protes i kroppen får ont kan det vara svårt att veta om smärtan beror på protesen. Vanliga röntgenbilder ger inte alltid de svar läkarna behöver. Men med hjälp av ny datortomografibaserad provokationsröntgen kan läkarna enkelt upptäcka lösa proteskomponenter i höft- och knäleder.

– Diagnostiken blir mycket bättre. Vi blir säkrare på om vi behöver operera eller inte. Jag ser att den ger väldigt stor vinst för patienten, säger Per Wretenberg.

Tekniken har Per Wretenberg och hans kollegor på Ortopedkliniken i Region Örebro län tagit fram i samverkan med företaget Sectra AB. Samarbetet är ett innovationsprojekt inom ramen för en så kallad testbäddsverksamhet. Med testbädd menas en miljö inom vården där företag tillsammans med hälso- och sjukvården testar nya idéer i syfte att utveckla och utvärdera nya produkter.

– Vi är experter på hur produkten ska användas. Företagen är experter på tekniken bakom. Det här är forskning som den ena inte kan göra utan den andra, säger Per Wretenberg.

Koncentration av vård möjliggör utveckling
Inom Region Örebro län sker de flesta höft- och knäledsoperationer i Lindesberg. Att det finns en koncentration av just den typen av ortopediska operationer i Lindesberg har möjliggjort utvecklingen av den nya tekniken.

– Om operationerna hade varit utspridda över länet hade utvecklingsarbetet inte varit möjligt, säger Per Wretenberg.

Lindesbergs lasarett, som är först i landet med att få rutin på att använda metoden, har goda erfarenheter.

– Det har varit väldigt givande att samarbeta med Per Wretenberg och spännande att vi på Röntgenkliniken är med och utvecklar en metod som är unik i världen, säger Simon Tholén, avdelningschef på Röntgenkliniken, Lindesbergs lasarett.

Intresset är redan stort från andra regioner att börja använda tekniken.

– De har varit här och tittat. Tekniken kommer säkert att sprida sig över landet och till många andra länder, säger Per Wretenberg.

Flera innovationsprojekt på gång samtidigt
Ett annat innovationsprojekt inom ramen för testbäddsverksamheten i Region Örebro län är ”Datorstödd navigering vid höft- och knäproteskirurgi”. Det handlar om att få större precision när man sätter in en protes. I arbetet med att ta fram tekniken samverkar ortopedkliniken med företaget Ortoma AB.

– Patienten märker egentligen ingen skillnad. Men vi vet att protesen sitter mer optimalt med hjälp från den nya metoden och chansen ökar att protesen sitter kvar under en längre tid, säger Per Wretenberg.

Fakta/Ortopedkliniken
Inom Region Örebro län är ortopeden en länsklinik med verksamhet på Universitetssjukhuset Örebro, Lindesbergs lasarett och Karlskoga lasarett. För att bland annat öka möjligheterna till forskning och utveckling har verksamheten med svåra olycksfall, barn och fötter koncentrerats till Örebro, nya höft- och knäleder och omoperationer till Lindesberg och titthålskirurgi och axlar till Karlskoga.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in