Många kan tänka sig att jobba efter pensionen

Av på 29 januari, 2019
Arkivbild

En stor andel av statligt anställda som gått i pension under 2018 kan tänka sig att börja jobba igen. 35 procent är intresserade av en deltidstjänst och 13 procent är redan tillbaka i arbete. Det visar en enkätundersökning som Statens tjänstepensionsverk, SPV, genomfört under hösten tillsammans med studenter från Mittuniversitetet.

Under hösten 2018 har SPV tillsammans med två studenter från Mittuniversitetet genomfört en enkätundersökning med syfte att få större inblick i varför statligt anställda väljer att gå i pension. Vilka faktorer ligger bakom beslutet och vad värderar personerna mest när pensioneringen närmar sig?

126 nyblivna pensionärer som tagit ut sin tjänstepension från statlig anställning under perioden januari till juli 2018 intervjuades. De fick svara på 22 olika frågor om bland annat utbildning, familj, fritid, ekonomi och arbete. De flesta frågorna berörde tidpunkten för pensionsbeslutet eller som nybliven pensionär. 

Trivsel viktigt
Ett tydligt resultat i studien är att många av de tillfrågade kan tänka sig att börja jobba igen. Nära hälften är intresserade, varav 13 procent redan har gått tillbaka till arbete. Den största delen, 35 procent, vill återgå till ett deltidsarbete och endast 1 procent vill jobba heltid.

Enkätsvaren ger också en bild av vad som motiverar till att jobba vidare.

Det tydligaste mönstret är trivsel på jobbet. De som redan jobbar eller överväger att börja arbeta igen uppger att de trivdes klart bättre på arbetet än dem som inte vill återgå till arbete. Det gäller både trivsel med arbetsuppgifter och trivsel med kollegor.

Till exempel uppger 94 procent av de som arbetar idag att de trivdes med arbetsuppgifterna till skillnad mot 81 procent av de som inte vill återgå till arbete.

Undersökningen visar även att varken upplevd hälsa eller ekonomisk levnadsstandard tycks spela avgörande roll för viljan att börja jobba igen.

Fakta om undersökningen:

  • Genomfördes av två praktikanter från Mittuniversitetet tillsammans med SPV under hösten 2018.
  • Riktade sig till statligt anställda som under perioden januari till juli 2018 tagit ut sin tjänstepension.
  • En grupp på 387 personer av 2 732 i populationen valdes ut. Totalt intervjuades 126 personer. Bortfallsanalyser visar att respondenterna relativt väl speglar de drygt 2 700 personerna som tog ut sin pension under den undersökta perioden.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in