Många Olyckor i Örebro län i juli månad

By on 5 augusti, 2022
Bild: Newsworthy

34 olyckor längs de stora vägarna i Örebro län under juli, väg 50 genom Askersunds kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Örebro län i juli.

Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Under juli 2022 rapporterades 34 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Örebro län. Flest olyckor, tre stycken, inträffade alltså längs väg 50 genom Askersunds kommun. Under tidigare månader i år har i stället E18 genom Örebro kommun haft de flesta olyckorna.

Omkring en sjättedel av olyckorna, sex stycken, involverade tunga fordon.

Flest olyckor på en dag, fem stycken, inträffade under den 18 juli och den 25 juli, och veckan med flest olyckor var vecka 30, veckan som började den 25 juli, med totalt tolv olyckor. Under elva av månadens dagar rapporterades inga olyckor alls längs de stora vägarna i länet.

Av olyckorna klassades åtta som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.

 
Väg Kommun Tidpunkt Plats
Ekersvägen (väg 744) Örebro lö 2:a, 9.21 Väg 744 vid Trafikplats Ekersvägen (113) i riktning mot Örebro
Sundsholmsvägen (väg 50) Askersund må 4:e, 15.56 Väg 50 från Hammar till L Hammarsundet i riktning mot Örebro
Väg 815 Örebro ti 12:e, 13.05 Väg 815 från Skogsberg till Kägleborg båda riktningarna
E18 Lekeberg må 18:e, 16.38 E18 från Trafikplats Lekhyttan (106) till Trafikplats Immetorp i riktning mot Kristinehamn
i.u. Hallsberg må 25:e, 20.37 Väg 51 från Glottra till Svennevad båda riktningarna
Väg 511 Laxå on 27:e, 6.06 Väg 511 från Åvik till Djupbäcken båda riktningarna
Väg 51 Örebro fr 29:e, 15.39 Väg 51 från Trafikplats Lansåsen till Trafikplats Marieberg (109) båda riktningarna
Västerleden (E20) Örebro fr 29:e, 23.31 E20 från Trafikplats Adolfsberg (110) till Trafikplats Marieberg (109) i riktning mot Göteborg

Notera: På grund av tekniska problem vid datainsamlingen kan en del olyckor som inträffade 9–10 juli saknas i den här sammanställningen.

Juli brukar vara en av de månader på året då flest människor skadas allvarligt i trafiken 1, och sett till antalet rapporterade olyckor ligger juli i topp även bland årets månader hittills. Den mest olycksdrabbade dagen i hela landet var den 25 juli, med 60 rapporterade olyckor.

Län Olyckor …med stor påverkan …med tunga fordon Vecka med flest olyckor
Blekinge 25 5 2 v. 27
Dalarna 54 7 1 v. 30
Gävleborg 40 7 2 v. 28
Halland 47 5 0 v. 27
Jämtland 18 4 0 v. 28
Jönköping 72 6 6 v. 30
Kalmar 52 17 3 v. 28
Kronoberg 50 12 4 v. 30
Norrbotten 40 3 0 v. 29
Örebro 34 8 6 v. 30
Östergötland 50 10 4 v. 30
Skåne 139 39 9 v. 29
Södermanland 32 7 3 v. 27
Stockholm 201 48 35 v. 28
Uppsala 31 1 1 v. 30
Värmland 33 6 0 v. 30
Västerbotten 41 5 1 v. 28
Västernorrland 40 5 0 v. 30
Västmanland 39 14 5 v. 29
Västra Götaland 195 23 8 v. 27

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
På grund av tekniska problem vid datainsamlingen kan en del olyckor som inträffade 9–10 juli ha fallit bort.
I uppräkningar av olyckor per väg och kommun i texten, har vi inkluderat även olyckor som sker precis utanför en kommungräns, men på en väg som passerar kommunen. Därför kan vissa olyckor räknas in i flera uppräkningar. Alla totalsummor är dock uträkande utan överlapp.
Newsworthy hämtar data över aktuella trafikstörningar som beror på olyckor från Trafikverkets trafikinformationstjänst för vägar var 15:e minut. Meddelandena i trafikinformationstjänsten rapporteras som regel in av någon av Trafikverkets entreprenörer på plats. Uppgifterna i den här artikeln bygger på den sista versionen av varje meddelande.

You must be logged in to post a comment Login