Många vinster med förändrat sätt att dokumentera inom hälso- och sjukvården

By on 26 april, 2017
Arkivbild

En förändrad informationshantering inom hälso- och sjukvården kan bidra till vinster för både patienter och medarbetare. Det är budskapet som Region Örebro län för fram vid Vitalis, en konferens i Göteborg inom området e-hälsa och digitalisering.

– Inom den svenska hälso- och sjukvården har vi mycket att vinna på att få till en bättre vårddokumentation. Genom att arbeta mer systematiskt går det att öka kvaliteten på den information som förs in. Och med ett mer strukturerat arbetssätt skulle vi bespara personalen dubbeljobb då de inte skulle behöva skriva in information i flera olika system, säger Ulrika Landström, strateg digitalisering och e-hälsa inom Region Örebro län.

Vad är strukturerad vårddokumentation?
I dag finns en efterfrågan från landsting och regioner om att få en bättre samordning och stöd gällande strukturerad vårddokumentation. Det finns många lokala initiativ, och risken är att de goda exemplen som arbetas fram lokalt inte tas tillvara utan att det görs flera parallella arbeten. Området informatik och strukturerad dokumentation belyses även i de båda utredningarna, Nästa fas i e-hälsoarbetet och Effektiv vård.

Med anledning av ovanstående har Sveriges kommuner och landsting, SKL, initierat ett projekt med målsättningen att inventera lokala arbeten, ge förslag till process och exempel på strukturerad vårddokumentation samt förslag till stödfunktion för landsting och regioner. Projektet har genomförts under hösten 2016. Uppdraget att leda projektet har gått till Region Örebro län, vilket bland annat beror på det pågående lokala arbetet som har prisats med IT i vården-priset 2015. Projektledare är Ulrika Landström, Region Örebro län.

Vad arbetet har resulterat i så här långt kommer att presenteras av Region Örebro län och Sveriges kommuner och landsting på seminariet Strukturerad vårddokumentation – vad är det? på Vitalis onsdagen den 26 april.

Samtal om införandet av e-hälsotjänster
Under Vitalisdagarna kommer Region Örebro län även att finnas representerade i ett samtal om läget för landstingens och regionernas införande av e-hälsotjänster. Samtalet handlar bland annat om vilka utmaningar som finns när det gäller e-hälsotjänster, och vad som kan göras bättre.

E-hälsa och informatik
E-hälsa och informatik, det vill säga hur information behandlas och presenteras i kodad form blir allt viktigare inom hälso- och sjukvården. Det ger bland annat förutsättningar för kontinuerligt lärande i vardagen, systematiskt kvalitetsarbete, forskning, innovation, förbättrade kommunikationsmöjligheter och ett effektivare resursutnyttjande.

Om Vitalis
Vitalis är ett årligt återkommande konferensprogram kombinerat med en stor utställning inom området e-hälsa och digitalisering. På Vitalis samlas aktörer från kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidans utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login