Mänskliga rättigheter allt viktigare

By on 3 januari, 2023
Arkivbild

Mänskliga rättigheter allt viktigare när svenskarna handlar, konsumenter gör i allt större utsträckning medvetna val och de hållbarhetsfrågor som styr våra köp förändras likt världsläget snabbt för tillfället.

Nu avslöjar en Sifostudie från PayPal vilka frågor som är mest avgörande då vi handlar.

Enligt undersökningen handlar i dagsläget 92 procent av svenskarna online och vi upplever det samtidigt som enklare att göra hållbara, medvetna köp via nätet. 74 procent av svenskarna bryr sig nu mer om krig och mänskliga rättigheter än tidigare, det har blivit lika viktigt som miljö och klimat i förhållande till pris.

I undersökningen, där 1053 slumpmässigt utvalda svenskar i åldern 16 till 80 svarat på frågor, uppger 83 procent att de väljer produkter utifrån hur miljömässigt och etiskt hållbara de är, 56 procent väljer butik utifrån hållbarhet. Totalt anser endast fem procent att priset är viktigare än alla hållbarhetsfrågor och 66 procent uppger att de aktivt har valt bort produkter som de har velat köpa för att de inte upplevde dem som hållbara.

– Världen förändras snabbt just nu och konsumtionen likaså. Konsumenter ställer hela tiden högre krav och fler krav på handlarna. Företagen har inget val annat än att lyssna allt bättre till konsumenternas åsikter och att fokusera ännu mer på hållbarhet ur ett allt bredare perspektiv, säger Jonas Breding, chef för norra Europa på PayPal och fortsätter:

– Globalt sett är 43 procent av alla personer vad vi brukar kalla för värdedrivna konsumenter, som gör aktiva val utifrån värderingar då de handlar. Mycket pekar på att svenskarna är mer styrda av värderingar än de flesta, vi har ett rättspatosarv som sträcker sig långt tillbaks och även genomsyrar konsumtionen. 

Det är inte personer med störst inkomst som gör de mest medvetna valen enligt undersökningen, kvinnor i åldern 56–79 med normalinkomst i storstadsregionerna bryr sig i störst utsträckning om hållbarhet när de shoppar, mer så än de kvinnor som har högre inkomst och män i medelåldern bryr sig generellt sett minst. Nästan dubbelt så många män uppger att de aldrig bryr sig om hållbarhet då de handlar. Mer än fyra gånger så många män som kvinnor upplever att priset alltid är viktigare än hållbarhet.

Studien har tittat på hur inkomst, utbildning, boende och kön påverkar inköp och vilka hållbarhetsfaktorer som vi bryr oss mest om. Åldern är en avgörande faktor. Det är framför allt äldre som bryr sig allt mer om krig och konflikt, i åldern 56–80 menar hela 84 procent att den här frågan har blivit allt viktigare för dem under det senaste halvåret.

Även om om merparten av alla ålderskategorier tycker det är lättare att handla hållbart på nätet så är skillnaden betydligt större i åldern 16–34 där man tycker att det är hela fem gånger enklare att göra medvetna inköp online än i fysisk butik. 

– Generation Z är uppvuxna med onlineshopping och har utvecklat det till en vetenskap, näst intill en konstform. De vet exakt hur de ska hitta de bästa priserna och rangordna hållbara alternativ genom att utnyttja en mängd informationskällor och knep. De kan till exempel utnyttja inställningar för cookies och annat för att invänta rätt erbjudanden genom handlarnas marknadsföring, säger Jonas.

Bara fyra procent uppger att frågor kopplade till social rättvisa som till exempel HBTQ, är de viktigaste hållbarhetsfrågorna när de handlar, bland yngre åldrar, 16 – 34, är det dock dubbelt så många (bland män över 35 är det 0 procent).

Kön har störst betydelse för om vi överhuvudtaget tar med hållbarhet i beräkningen då vi handlar. Endast två procent av kvinnorna tycker att priset är viktigare än alla typer av hållbarhet, hela nio procent av männen.  

Sverige
Örebronyheter

Källa PayPal

You must be logged in to post a comment Login