Mer än varannan kommun tänker öka investeringar i molntjänster

By on 18 september, 2018
Arkivbild - Molntjänst

Suget efter molntjänster är stort hos svenska kommuner där över hälften planerar att öka investeringarna på området det kommande året. När det gäller svenska myndigheter planerar drygt en tredjedel att göra detsamma. Det framgår av en ny undersökning med 100 svenska it-chefer som Solvero genomfört på uppdrag av Citrix.

En överväldigande majoritet av svenska kommuner och myndigheter lagrar redan i dag data i någon form av molnlösning, men endast en procent har all data samlad i molnet. Behovet av den här typen av IT-tjänster växer och under det kommande året planerar över hälften (56%) av kommunerna och drygt var tredje myndighet (37%) att öka investeringarna i molntjänster. Det visar en ny undersökning från Citrix.

Jag är inte förvånad, det stämmer väl överens med den ökade efterfrågan vi har sett på marknaden, säger Citrix Sverigechef Mats Ericson.

Undersökningen visar också att endast en tiondel av svenska kommuner och myndigheter tänker avstå helt från att göra några investeringar i molntjänster under året. Inga av de tillfrågade kommunerna kommer att minska investeringarna i molntjänster under samma period. Bland svenska myndigheter är den siffran endast två procent.

– En bra molntjänst kan underlätta på många sätt. Till exempel minskar tidsåtgången för uppdateringar i kombination med en ökad flexibilitet. Det frigör tid och resurser för verksamheterna att utveckla värdeadderande tjänster till gagn för medborgarna, säger Mats Ericson.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Om undersökningen
Totalt har 101 telefonintervjuer genomförts med it-chefer på svenska kommuner och myndigheter under maj och juni 2018. Solvero är medlem i ESOMAR och följer ICC/ESOMARs internationella regler för marknad- och opinionsundersökningar.

You must be logged in to post a comment Login