Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i mars

Av på 22 april, 2022
Arkivbild

I mars ökade flygtrafiken på svenska flygplatser igen, jämfört med månaden innan. Ökningen är delvis en säsongseffekt – normalt sker fler flygningar i mars än i februari – men i vissa delar av landet är ökningen större än så.

Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade omkring 11 500 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring hälften av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. Även i Örebro län ökade flygtrafiken. I mars landade 102 reguljär- eller charterflyg på Örebro flygplats, jämfört med 93 månaden innan, och därutöver två taxiflyg.

Därmed blev mars månaden med mest trafik på Örebroflygplatsen sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 1 600 passagerare till och från flygplatsen. Trafiken på flygplatsen minskade kraftigt när avgångarna till Malmö och Köpenhamn försvann i årsskiftet 2018/2019. Den kvarvarande trafiken har påverkats förhållandevis lite av covid-19-pandemin.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

75 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (77 flighter). Det är betydligt större andel än under marsmånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring 45 procent. Utvecklingen förklaras av den nerlagda inrikestrafiken. Vad som återstår är nu turistcharter.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av mars 2022 landade totalt 1 775 flyg på Örebro flygplats. Det är omkring 200 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Örebro flygplats
Örebronyheter

Källa Newsworthy
1 De senaste fem årens trend framräknad med minstakvadratmetoden.
Se även vår artikel i Sveriges Natur: Flygande efter pandemin, för en beräkning av var de ändrade resevanorna under pandmin betytt för klimatet.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in