Miljoner armaturer berörs av nya lagen

By on 15 november, 2022
Arkivbild

17 miljoner armaturer berörs av nya lagen – är fastighetsägarna redo, nästa år förbjuds ett flertal idag vanligt förekommande ljuskällor på grund av ett slopat undantag för kvicksilver. Lagen innebär stora miljövinster och samtidigt stora utmaningar för Sveriges fastighetsägare.

Beslutet för med sig en viktig miljövinst i och med att kvicksilvret äntligen försvinner från belysningsprodukter. Eftersom EU-lagstiftningen tidigarelagt utfasningsplanen för t.ex. konventionella lysrör som är mycket vanliga i skolor, kontor, sjukhus och andra fastigheter, innebär beslutet en hel del utmaningar för fastighetsägare. Enligt Belysningsbranschens beräkningar berörs mer än 17 miljoner armaturer under de kommande fem åren.   

– Att åtgärda 17 miljoner armaturer på fem år blir en stor utmaning för alla inblandade parter. Ett normalår säljer vi i branschen ungefär 1 miljon armaturer så är inte fastighetsägarna beredda och har inventerat sitt bestånd, kan de få stora problem, säger Mikael Castanius, VD för branschorganisationen Belysningsbranschen. 

Genom att byta ut gamla belysningsanläggningar till LED-lysrör och LED-armaturer innebär en energibesparing på 50 procent. Lägger man till belysningsstyrning blir besparingen än större, upptill 75 procent. Miljövinster blir därmed dubbel: bort med kvicksilver och onödig elförbrukning. Investeringen betalar sig dessutom ganska snart, inte minst med tanke på dagens elpriser.

– Vi talar totalt om en besparingspotential upp emot 4,1 TWh, vilket motsvarar hushållsel till mer än 800 000 hem per år, fortsätter Mikael Castanius. 

Det finns en uppenbar risk för leveranssvårigheter eftersom efterfrågan på LED-lysrör och -armaturer nu ökar så drastiskt. Det öppnar naturligtvis även för oseriösa och okunniga aktörer att utnyttja situationen. 

– Vår utmaning till fastighetsägare är att alltid anlita väletablerade och kunniga aktörer, och framförallt: Inventera nu!, avslutar Mikael Castanius. 

Sverige
Örebronyheter

Källa Belysningsbranschen

You must be logged in to post a comment Login