Minskning av matsvinn med 16 procent under 2018

By on 14 januari, 2019
Bergendahls Foods första hållbarhetsrapport: Minskning av matsvinn med 16 procent under 2018

När Bergendahls Food i veckan offentliggör verksamhetens första hållbarhetsrapport läggs fokus på arbetet med att minska svinnet. Flera satsningar som gett mycket goda resultat under året.

– Det känns oerhört roligt att nu presentera allt vi gör. Alla medarbetare ska känna sig stolta över att de bidragit till ett så gott resultat, säger Annica Hansson-Borg, chef för miljö och kvalitet på Bergendahls Food. 

När förra verksamhetsårets hållbarhetsarbete nu summerats står det klart att Bergendahls Food lyckats särskilt väl med att minska matsvinnet. Jämfört med föregående verksamhetsår har verksamheten lyckats minska matsvinnet med hela 16 procent.

Den största investeringen på området, som också gett stor effekt, var införandet av skinpack. Hela 70 miljoner kronor investerades i nya förpackningsmaskiner till alla butiker för det butiksstyckade köttet.

Tack vare metoden, som ger längre hållbarhet, räknar vi med att minska köttsvinnet med över 520 ton kött/år. Mätningar innan och efter införandet av skinpack visar en minskning av köttsvinnet med 63 procent. Satsningen har dessutom varit ett sätt att förena hållbar konsumtion och produktion med kundnytta då köttet blir mörare, säger Annica Hansson-Borg.

Nytt datumsystem
Under året infördes dessutom ett nytt system för datumhantering, Whywaste, i samtliga City Gross-butiker. Verktyget ger personalen bättre kontroll över bäst före-datum och möjligheten att identifiera mat som annars riskerar att slängas. När en produkt närmar sig hållbarhetsdatum dyker en varning upp i systemet och personalen har ett val: göra en prissänkning, tillaga produkten i butikens kök eller skänka maten till välgörande ändamål.

– Vi har tidigare testat en rad metoder för att hålla nivåerna av svinn nere och var tidiga med att kunna spåra och följa upp artiklar. Med det här nya systemet har medarbetarna nu ett enkelt verktyg att arbeta med vilket också gett effekt, berättar Annica Hansson-Borg.

Automatiserat orderflöde
Under året har även ett nytt, anpassat och automatiserat orderflöde implementerats vilket ger en optimerad varupåfyllning i butikerna. Genom kvalitativa prognoser beställs automatiskt rätt volymer med mycket stor precision.

Det är ett högprioriterat projekt som är helt nödvändigt för att kunna möta framtiden på ett hållbart sätt. Idag har vi bättre koll på historisk försäljning, trender och leveranser till butikerna. Tack vare förbättringen har vi nu bättre möjligheter att i ett tidigt skede minska svinnet, avslutar Annica Hansson-Borg.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login