Missförhållanden på SiS särskilda ungdomshem

By on 11 januari, 2023
Arkivbild

Allvarliga missförhållanden på SiS särskilda ungdomshem för flickor. IVO har på regeringens uppdrag genomfört en förstärkt tillsyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem, med ett särskilt fokus på verksamheter där flickor vårdas.

Vid 19 av 21 tillsynade ungdomshem har IVO kritiserat SiS för allvarliga brister. Tillsynen visar att flickor utsätts för kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder, och att alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden.

– Vi ser allvarliga brister i samtliga verksamheter där unga flickor vårdas. Flickorna utsätts för hot, kränkningar, våld och avskiljningar som inte har stöd i lag. Att avskiljningar i många fall genomförs genom att flickorna hålls fast mot ett golv eller en vägg, eller i sin säng, är mycket allvarligt. Flickorna är placerade utanför sitt eget hem, de är en utsatt grupp med komplexa behov och i många fall med psykisk ohälsa. Flickorna har rätt till en god vård och en trygg miljö, säger Sofia Wallström, IVO:s generaldirektör.

IVO ser en direkt koppling mellan barn och ungas möjligheter till en trygg och säker vård och SiS tillämpning av avskiljning. IVO:s tillsyn visar att SiS använt avskiljningar på ett otillåtet sätt.

– Antalet avskiljningar för flickor har nästan fördubblats de senaste åren. Avskiljningarna ökar vid lägre personaltäthet, när personalen inte har rätt kompetens och utbildning samt när andelen flickor ökar. Om SiS personal inte har rätt utbildning och kompetens för att möta dessa barn och unga utifrån deras behov riskerar deras psykiska ohälsa försämras, fortsätter Sofia Wallström.

I IVO:s tillsyn riktas kritik mot SiS hantering av personal på särskilda ungdomshem. Det handlar både om att SiS låtit personal arbeta med barn och unga under pågående förundersökning om sexualbrott samt att SiS underlåtit att kontrollera utdrag ur misstanke- och belastningsregister innan en person påbörjat sin anställning inom myndigheten.

– Att låta personer som är misstänkta och föremål för förundersökning för sexualbrott arbeta nära barn och unga under pågående rättsprocess är oacceptabelt. Det är också oacceptabelt att SiS inte gör registerutdrag för personal, vilket innebär allvarliga risker för de placerade barnen och ungdomarna, avslutar Sofia Wallström, generaldirektör på IVO.

Sverige
Örebronyheter

Källa IVO – Inspektionen för vård och omsorg

You must be logged in to post a comment Login