Modernare utbildning för yrkesförare

By on 16 december, 2023
Bild: Transportstyrelsen

Utbildare av yrkesförare kan få möjlighet att bedriva fjärrundervisning i större omfattning än i dag, en del självstudier kan också få ske med hjälp av e-lärande. Det föreslår Transportstyrelsen till regeringen.

– Våra förslag kommer att göra det enklare att utbilda sig till yrkesförare och enklare att fortbilda sig, säger Mats Hjälm, utredare vid Transportstyrelsen.

Fortbildningen för yrkesförare drabbades hårt under pandemin. Vissa utbildningsanordnare avstod helt från att erbjuda utbildningstillfällen på grund av risken för smittspridning, medan andra försökte hitta alternativa lösningar.

För att undvika att det skulle bli brist på yrkesförare beslutade regeringen om ett tillfälligt undantag från förordningen om yrkesförarkompetens. Under en begränsad tid, från och med den 1 februari 2021 till och med den 31 december 2021, kunde därför hela fortbildningen genomföras som fjärrundervisning.

Transportbranschen har efter pandemin framfört önskemål om bättre möjlighet att bedriva mer fjärrundervisning och e-lärande. Regeringen gav därför Transportstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att modernisera utbildningen inom yrkesförarkompetens.

Utredningen är nu klar. Större delen av branschen delar Transportstyrelsens bedömning att lärarledd undervisning behövs på både grundutbildning och fortbildning. Praktiska inslag måste ingå för att yrkesförarutbildningen ska bli bra.

– Vi föreslår nu ett antal ändringar av förordningen om yrkesförarkompetens. Det är inga nya tvingande krav, utan vi öppnar upp för de utbildningsanordnare som vill modernisera utbildningen genom fjärrundervisning och e-lärande att kunna göra det i viss utsträckning, säger Mats Hjälm.

Transportstyrelsen föreslår också att ett begränsat antal timmars körträning kan få ske genom avancerade simulatorer i stället för på väg, i syfte att bedöma förarens kunskaper.

Enklare att utbilda sig till yrkesförare

Under en femårsperiod utfärdar Transportstyrelsen cirka 170 000 yrkeskompetensbevis till förare som har genomgått en fortbildning. Och varje år genomgår mellan 6 000–8 000 personer en grundutbildning i yrkesförarkompetens.

– En modernare utbildning kommer att göra det lättare för elever och förare att delta. Det sparar tid, ger lägre kostnader och minskar utsläppen då man inte måste resa vid varje utbildningstillfälle, säger Mats Hjälm.

Mindre administration för utbildarna

Från och med den 1 juni 2023 ska delkurser rapporteras elektroniskt till Transportstyrelsen. För att minska utbildarnas administration och kostnader så föreslås därför att kravet på intyg efter varje delkurs utgår.

Förslaget i korthet, mer fjärrundervisning och e-lärande

Transportstyrelsen föreslår ändringar i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens som syftar till att göra det möjligt att modernisera utbildningen för yrkesförarkompetens. De flesta ändringarna avser fjärrundervisning och e-lärande.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem
 
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Transportstyrelsen finns på 13 orter i landet och man har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

You must be logged in to post a comment Login