Mycket felaktigt material bland förpackningar för återvinning

Av på 29 maj, 2021

Det lämnas annat än bara förpackningar i de återvinningsbehållare som finns på FTI:s återvinningsstationer runt omkring i Sörmland. Bland det som borde vara uteslutande metallförpackningar förekommer såväl hushållsavfall som elektronik, kläder och tidningar visar bilder som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tagit när det insamlade materialet hämtats upp för vidare transport inom återvinningskedjan.

-Vi har under en längre period noterat att det är relativt låg materialkvalitet när det gäller exempelvis metallförpackningar. Att det lämnas så mycket saker som inte är metallförpackningar på våra återvinningsstationer får konsekvenser för hela återvinningskedjan, och i värsta fall kan vi inte låta material gå vidare till återvinning utan behöver hantera det på annat sätt, kommenterar Agneta Fladerer, ansvarig för materialkvalitet på FTI.

Batterier kan orsaka bränder

En sak som är särskilt problematiskt och som allt oftare tycks hamna i återvinningsbehållare är batterier. Under de senaste nio månaderna har det brunnit åtta gånger i olika behållare eller i samband med tömning av behållare på återvinningsstationer i Sörmland. Bränderna innebär risker för de som hanterar materialet och brinner det på plats på en återvinningsstation kan även allmänheten komma till skada.

-Problematiken med att felaktigt material lämnas i återvinningsbehållare är inte unikt för Sörmland, men eftersom vi noterat en låg kvalitet på insamlat material i kombination med flertalet bränder vill vi göra allmänheten uppmärksamma på problematiken, säger Kerstin Wärn, regionchef på FTI.

Hon tillägger:

-Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt. På vår webbplats ftiab.se har vi en sorteringsguide där du enkelt kan söka fram hur en förpackning ska sorteras, eller om du är osäker på om något är en förpackning eller inte. Återvinningsstationerna är bara till för hushållens förpackningar och tidningar, ingenting annat.

Tre exempel på saker som inte ska lämnas på återvinningsstationen

-Plastleksaker (ska lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral)

-Elektronik, till exempel eltandborste, stavmixer eller batterier för el-cyklar (ska lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral.)

-Andra saker som inte är förpackningar, till exempel stekpanna eller grillgaller (ska lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral

Regionalt
Örebronyheter

Källa: FTI

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in