Myskvällen större inflationstjuv än krogkvällen

By on 15 november, 2022
Arkivbild

Inflationen påverkar oss alla, men olika beroende på vad man väljer att lägga dina pengar på, Länsförsäkringar har jämfört två typhushåll med olika konsumtionsmönster och räknat ut deras respektive ”inflationskorg.”

Man har tittat på familjen ”mysiga hemmakvällar” och familjen ”shopping och uteliv” för att se hur inflationen påverkar dem genom deras konsumtion av produkter och tjänster. Hur och på vad man spenderar sina pengar gör att den påverkar olika mycket.

Mysiga hemmakvällar

Familjen har två barn och är matlagningsintresserad. De föredrar att vara hemma i stället för att gå på restaurang och är aktiva i det lokala föreningslivet. De skjutsar barnen till deras respektive idrottsaktiviteter och eftersom barnen växer behöver de köpa mer kläder än genomsnittshushållet. Familjen har en personlig inflation som ligger ganska nära, men något högre än, den officiella inflationen, 11, 7 procent. För familjen är det framför allt boende, livsmedel och hushållsvaror som drivit upp deras inflation något högre än den officiella inflationen.

Shopping och uteliv

Vårt andra typhushåll är en person som bor ensam i en lägenhet i stan. Personen rör sig mycket ute på stan, äter gärna på restaurang och använder sin cykel för att röra sig runt i stan. Som sällan använder kollektivtrafiken. Som snusar, går gärna på AW med sina studiekompisar och mobiltelefon med obegränsad surf sitter fastklistrad i handen. Det här hushållet har en lägre inflation på 7,3 och är alltså lägre än den officiella. Det beror exempelvis på att alkohol och tobak, telekommunikationer och klädinköp till partykvällarna inte har haft samma prisökningstakt som exempelvis mat haft.

– Den som vill skulle rent teoretiskt kunna anpassa sin ekonomi utefter prisökningarna, där det är möjligt. Det är då bra att veta i vilka respektive kategorier man har sina största utgifter. De flesta banker har idag en kategoriseringstjänst som automatiskt kategoriserar dina utgifter i olika kategorier. Försök att göra de största anpassningarna i de kategorier som ökat mest i pris under året, som t ex boendeutgiften och livsmedel och alkoholhaltiga drycker, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Länsförsäkringar
Om uträkningen
I vår jämförelse har vi lånat två exempelhushåll från SCB och lagt på inflationssiffrorna för respektive utgiftsområde till och med augusti i år. För att beräkna den officiella inflationen används nationalräkenskapernas sammanställning av hushållskonsumtionen för att skapa en korg som speglar ett genomsnitt av Sveriges befolkning. Den är rättvisande för kollektivet, men inte för alla hushåll. Det beror nämligen på hur vårt individuella spenderarmönster ser ut och att priserna för varor och tjänster rör sig åt olika håll.

You must be logged in to post a comment Login