Narkotikaköp av barn ska ge fängelse

By on 27 augusti, 2023

Stoppa gängens hänsynslösa utnyttjande av barn, narkotikaköp av barn ska ge fängelse. Nyrekryteringen till de kriminella gängen måste stoppas.

Nu presenterar socialdemokraterna ett nytt förslag för att försvåra gängens utnyttjande av barn. Man vill införa ett särskilt straff som innebär att om man köper narkotika där minderåriga är involverade, då ska man riskera fängelse.

De kriminella gängen rekryterar allt yngre till sin verksamhet. Barn utnyttjas av gängen för att begå grova brott men även till hantering, försäljning och leverans av narkotika. Om gängkriminaliteten, skjutningarna och våldet ska stoppas måste de kriminella gängens utnyttjande av barn hejdas.

Socialdemokraterna har under året lagt en rad förslag för att stoppa nyrekryteringen till de kriminella gängen, detta kan motverka de kriminella gängens utnyttjande av barn.

– Gängens hänsynslösa utnyttjande av barn måste stoppas. Köper man narkotika av barn ska man riskera fängelse. Därför vill vi införa ett särskilt straff så att om man köper narkotika där minderåriga är involverade, då ska man riskera fängelse, säger partiordförande Magdalena Andersson (S).

Detta skulle innebära ytterligare en åtgärd efter den skärpning av narkotikalagstiftningen Socialdemokraterna möjliggjorde i regeringsställning. Socialdemokraterna anser att regeringen skyndsamt bör utreda hur sådana regler kan utformas.

Avsikten ska vara att den som köper narkotika ska veta att om ett barn är inblandat så ska det riskera leda till att man får fängelse, så att barn inte längre ska utnyttjas av gängkriminella i detta syfte.

Det har varit en sommar där hänsynslösa skjutningar utförda av gängkriminella fortsatt plåga vårt land, dåd utförda av unga pojkar. Vi får aldrig vänja oss vid detta. Det här måste få ett slut. Regeringens och Sverigedemokraternas ointresse för att stoppa nyrekryteringen omöjliggör Sveriges möjligheter att knäcka gängen.

– Ska vi stoppa gängkriminaliteten, skjutningarna och våldet måste barnen hållas ifrån de kriminellas klor, säger partiordförande Magdalena Andersson (S).

Sverige
Örebronyheter

Källa: Socialdemokraterna

You must be logged in to post a comment Login