Närmare 27 miljoner kronor till ideellt brottsofferarbete och forskning

Av på 26 december, 2016

Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar under årets andra utdelning ytterligare 27 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning. Bidragen till ideella organisationer som arbetar med brottsofferfrågor fortsätter att öka.

Regeringen har beslutat att minst 75 procent av Brottsofferfondens medel under år 2016 ska gå till organisationer i det civila samhället som bedriver brottsofferstödjande verksamhet. År 2015 höjdes avgiften till Brottsofferfonden och intäkterna fortsätter att öka. Rådet för Brottsofferfonden har under året kunnat bevilja mer medel till projekt som drivs av ideella föreningar och organisationer i det civila samhället.

Brottsofferfonden ger verksamhetsstöd till lokala brottsofferjourer, Brottsofferjouren Sverige och RFSL:s brottsofferjour. De organisationer i landet som bedriver vittnesstödsverksamhet beviljas också fortsatt finansiering.

Bland de brottsofferinriktade projekt som får finansiering finns flera exempel på hur ideella organisationer satsar för att nå brottsoffer som inte har svenska som förstaspråk. Projekten handlar bland annat om att översätta informationsmaterial och att utbilda volontärer som talar andra språk än svenska.

Brottsofferfonden finansierar även åtta forskningsprojekt med totalt 5,5 miljoner kronor. Två projekt får finansiering för sitt tredje år. Sex projekt är helt nya och handlar bland annat om barn som offer för sexualbrott på nätet, brottsutsatta ungdomars behov av stöd, erfarenheter av människohandel bland gymnasieelever och om män som upplevt sexuellt våld.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in