Nästan hälften jobbar i dag i en underbemannad verksamhet

By on 13 mars, 2023
Arkivbild

Underbemanningen i välfärden har blivit normalläge för medlemmarna i Kommunal, visar en ny undersökning. Hela 49 procent av de som arbetar i förskolan och 42 procent de som arbetar i äldreomsorgen jobbar i dag på en underbemannad arbetsplats.

Underbemanningen får inte bara konsekvenser för personalen, utan hotar verksamhetens kvalitet. Av förskolans personal upplever sex av tio att barnen blir oroliga på grund av bemanningssituationen.

Fler än sju av tio av äldreomsorgens personal uppger att underbemanningen gör att de äldre blir stressade eller oroliga. Det visar en Novusundersökning beställd av fackförbundet Kommunal inför den 8 mars.

– Den kroniska underbemanningen inom välfärden är systemhotande och ett stort jämställdhetsproblem, både den 8 mars och årets alla andra dagar. Personalen orkar inte med, barnen och äldre far illa och vi riskerar att se personalens massflykt från både äldreomsorgen och förskolan, säger Malin Ragnegård, Kommunals ordförande.

För att lösa problemet kräver nu Kommunal att politiker tar problemet på allvar och att bemanningen höjs.

– Så här kan det inte få fortsätta. arbeta inom välfärden är både meningsfullt och roligt – när förutsättningarna finns. Det gör det inte i dag. Personalen vittnar i stället om en ständig stress och tidspress som tar bort arbetsglädjen och ökar risken för omfattande hälsoproblem. Krisen i välfärden är inget framtida hot, den är här och nu och den är systemhotande, säger Malin Ragnegård, Kommunals ordförande.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Kommunal
Fakta om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus mellan 14 – 28 februari 2023 på uppdrag av Kommunal. Syftet med undersökningen är att undersöka hur yrkesverksamma medlemmar inom äldreomsorgen och barnomsorgen ser på bemanningen.
Totalt har 1015 svarat, en svarsfrekvens på 28%. Det finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas dvs Kommunals yrkesverksamma medlemmar inom äldreomsorgen och barnomsorgen/skola som arbetar.
Undersökningen är genomförd via webbintervjuer. Det slumpmässiga individurvalet har dels dragits ur Kommunals panel som är en slumpmässigt förrekryterad medlemspanel. Två påminnelser har genomförts. Svarsfrekvensen för denna typ av undersökning är normal i ett LO-förbund.

You must be logged in to post a comment Login