Nu kommer skyhöga elräkningar

By on 11 december, 2022
Arkivbild

Hushåll och företag står inför en kall och dyr vinter med skyhöga elräkningar. Det framgår i en ny analys av Stockholms Handelskammare, baserat på terminspriser per den 30 november 2022. Elstödet till hushåll parerar långt ifrån vinterns totala elkostnader, och nu är behovet stort för ett elstöd till hårt pressade företag.

För ett typhushåll i elområde 3 som bor i ett småhus med 20 000 kWh i energiförbrukning per år, väntas elräkningen uppgå till totalt 45 000 kronor för de tre vintermånaderna december 2022, januari 2023 och februari 2023.

Förra vintern uppgick elräkningen till närmare 19 000 kronor under motsvarande tre vintermånader. Ökningen inför denna vinter uppgår således till 26 000 kronor, vilket motsvarar en årsökning på cirka 140 procent.

Regeringens elstöd till motsvarande typhushåll i elområde 3 uppgår till cirka 10 000 kronor. Elstödet täcker således ungefär 22 procent av de förväntade elkostnaderna mellan december 2022 och februari 2023.

– Vinterns elkostnader är mycket höga och kan komma som en chock för många. Det är nu viktigt att ta höjd för ett antal extremt tuffa vintermånader och det är rimligt att man har en buffert på ungefär en månadslön så att man kan få ihop kalkylen om prognoserna besannas, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammares undersökningar visar att cirka 80 procent av företagen i Stockholm-Uppsalaregionen har fått ökade kostnader under det senaste året, där elen varit en stor kostnadsdrivare. Under det senaste året har företagens produktionskostnader ökat med cirka 20 procent, vilket är betydligt högre än inflationen i konsumentpriser.

De ökade kostnaderna har inneburit minskade lönsamhetsmarginaler, i takt med en allt svagare köpkraft bland hushållen.

– Företagen är hårt pressade av det högre kostnadsläget. Det är hög tid att regeringen ger besked om det utlovade elstödet till företag. Nu finns en osäkerhet om när företagen kan ta del av elstödet, som skapar likviditetsproblem. Ju längre tid det tar innan regeringen kommunicerar ett elstöd, desto större risk är det att företag säger upp personal eller går i konkurs, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Örebro län tillhör elområde 3.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Stockholms Handelskammare

You must be logged in to post a comment Login