Nu släpps tomter i Älvesta

Av på 19 april, 2022
Välkommen till Älvesta - ett nytt bostadsområde i västra delen av Hällabrottet, med närhet till förskola, kulturarv och natur.
Bild: Kumla kommun

Nu är Kumla kommun igång med bokningar av småhustomterna i Älvesta som är ett nytt bostadsområde med 30 småhustomter, två större tomter för flerfamiljshus, kedje- eller parhus och blandskog för lek och rekreation.

Området har fina utblickar över jordbruksmark och öppet landskap i väster.

Älvesta Naturlek ingår i projektet. Den barnkonventionella lekplatsen som är ett samarbete med bland annat Konstfrämjandet Bergslagen, där man tillsammans kommer att skapa en lekmiljö med fokus på naturlek. I området kommer det även att finnas en belyst pulkabacke.

Just nu pågår arbete med att färdigställa ledningar och gator i området. Byggklara tomter kommer att finnas till sommaren 2022.

Hällabrottet
Örebronyheter

Källa Kumla kommun
Presentation av området Älvesta – guide.kumla.se/2865.guide
Intresserad? Ställ dig i vår tomtkö!
Intresseanmälan för tomterna kan lämnas av dig som står i tomtkön senast 29 maj 2022. Är du intresserad av småhustomter i Älvesta eller i andra områden av Kumla ska du ställa dig i vår tomtkö.
E-tjänst för anmälan till tomtkö – etjanst.kumla.se/oversikt/overview/511

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in