Nu spetsas spillvärmen fossilfritt även i Lindesberg

Av på 9 februari, 2021

Linde energi har investerat drygt fyra miljoner kronor i omställningen av en av de oljepannor som används för spets- och reservkraft, när spillvärmen från BillerudKorsnäs inte räcker till i fjärrvärmesystemet. En klimatåtgärd som innebär att fossil eldningsolja nu ersätts med förnybar bioolja och som tar det kommunägda bolagets värmeproduktion ytterligare ett steg mot att vara helt fossilfri till år 2025.

Under kalla vinterdagar och vid driftstörningar i leveransen av spillvärme från BillerudKorsnäs använder Linde energi spets- och reservkraft, vid huvudanläggningen i Lindesberg bland annat genom eldning av fossil olja. Men de dagarna är förbi.

Lagom till vintern har den fossila eldningsoljan ersatts med en förnybar bioolja, vilket är resultatet av ett långsiktigt medvetet arbete mot att bli helt fossilfria år 2025.

– Spillvärmen står för 90-95 procent av vår värmeproduktion. Att nu kunna justera ytterligare några procent mot en helt fossilfri värmeproduktion känns helt fantastiskt, säger Fredrik Jansson, chef Värme på Linde energi.

Samtliga fyra oljepannor vid Linde energis huvudanläggning ska på sikt konverteras till fossilfria eldningsalternativ. Den nyinvigda biooljepannan prioriteras i spetsproduktionen och företagets förhoppning är att man inte behöver starta övriga oljepannor mer än i yttersta nödfall.

– Vår beräknade årsförbrukning är cirka 100 kubikmeter eldningsolja. Omställningen från fossil till biobaserad olja ger 270 ton minskade koldioxidutsläpp varje år, säger Ylva Gjetrang, EHS-ansvarig på Linde energi.

Den förnybara biooljan framställs av restprodukter och är 100 procent fri från palmolja. Den transporteras dessutom till Linde energi med en lastbil som går på HVO-bränsle.

Spets- och reservkraft i Linde energis värmeproduktion i Frövi, Lindesberg och Vedevåg:

  • Skrinnargatan, Lindesberg – förnybar bioolja, ackumulatortank, elpanna och vid behov fossil eldningsolja
  • Hagaberg, Lindesberg – pellets
  • Vedevåg – RME-olja
  • Frövi – fossil eldningsolja

Länet
Örebronyheter

Källa: Linde Energi

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in