Alla inlägg taggade "Fossilfritt"

 • Få Örebroare känner till vad fossilfri el innebär

  Drygt en av fyra örebroare känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var femte uppger att de har ett fossilfritt elavtal idag. Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo, beställd av Vattenfall. Detta trots...

  • Skrivet juli 7, 2020
  • 0
 • Så ställer svenska skidanläggningar om till fossilfritt

  Den svenska skidbranschen ska ha fossilfri drift av sina anläggningar om sju år. Den målsättningen presenteras idag i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som branschorganisationen SLAO tagit fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. – Att aktivt...

  • Skrivet februari 25, 2020
  • 0
 • SPP Fonder gör samtliga fonder fossilfria

  I förra veckan inleddes klimatmötet i Madrid som till hög grad präglas av behovet av höjda nationella klimatambitioner för 2020. SPP Fonder väljer samtidigt att göra alla fonder, med sammanlagda tillgångar om 230 miljarder, fossilfria. För att...

  • Skrivet december 9, 2019
  • 0
 • 7 av 10 vill att politiker gör det lättare att köra fossilfritt på landsbygden

  En nyligen genomförd Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av samverkansorganisationen BioDriv Öst visar att 75 procent av svenskarna vill att våra politiker bör lägga mer kraft på att göra det lättare för personer som bor på landsbygden...

  • Skrivet november 22, 2019
  • 0
 • Hur skapar vi framtidens transportsystem

  Årets upplaga av Region Örebro läns Infrastruktur- och transportdag fokuserar på Örebroregionens plats i världen, och hur vi skapar framtidens transportsystem. – Hur kan Region Örebro län tillsammans med övriga aktörer bidra till en hållbar infrastruktur som...

  • Skrivet mars 14, 2019
  • 0
 • Arla tar nästa steg i omställningen till fossilfritt och växlar över till grön el på mejerierna

  Arlas Sverige leder omställningen till fossilfri tung. Genom investeringar i egen infrastruktur, bland annat cisterner, så kan vi nu köra alla våra egna mjölktankbilar och lastbilar 100% fossilfritt. Omställningen av vår tunga fordonsflotta är slutförd. Nästa steg i...

  • Skrivet december 31, 2018
  • 0
 • Fossilfri allmännytta 2030 med Allmännyttans klimatinitiativ

  Nu lanseras allmännyttans gemensamma upprop för att minska utsläppen av växthusgaser, målet i Allmännyttans klimatinitiativ är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent. Hittills har 67 bostadsföretag...

  • Skrivet december 2, 2018
  • 0
 • SPP ansluter sig till initiativet Fossilfritt Sverige

  Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige startades inför klimatmötet i Paris 2015, ambitionen är att Sverige ska vara helt fritt från fossila bränslen år 2045.  Initiativet samlar idag mer än 200 företag, kommuner och organisationer som arbetar för att påskynda omställningen...

  • Skrivet augusti 18, 2017
  • 0
 • Världens första fossilfria välfärdsland

  Socialdemokraternas partikongress har fattat beslut om de politiska riktlinjerna för sin miljö-och klimatpolitik. Bland annat fattades beslut om att skrota utsläppsrätter och pant på elektroniska produkter. Tomas Eneroth, gruppledare i riksdagen och ledamot i Socialdemokraternas verkställande utskott,...

  • Skrivet april 11, 2017
  • 0
 • Prioritera inhemska bränslen som biogas

  Biogas har samhällsnyttor långt utöver att vara ett fossilfritt bilbränsle. Biogas bidrar till en cirkulär ekonomi och till samtliga FN:s hållbarhetsmål. Det visar forskare vid Linköpings universitet och Biogas Research Center, BRC, i en vetenskaplig rapport som...

  • Skrivet februari 4, 2017
  • 0