Få Örebroare känner till vad fossilfri el innebär

Av på 7 juli, 2020
Fossilfri el är till exempel el från vatten, vind, kärnkraft och sol.
Arkivbild

Drygt en av fyra örebroare känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var femte uppger att de har ett fossilfritt elavtal idag. Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo, beställd av Vattenfall. Detta trots att så gott som all elproduktion i Sverige är fossilfri.

I undersökningen är drygt tre av fyra örebroare överens om att val av elavtal har en inverkan på klimatet. Drygt var femte tycker dessutom att det har en stor effekt på klimatet. Samtidigt råder det en bred okunskap kring vad man faktiskt har för elavtal idag. För trots att nästintill hela Sveriges elproduktion är fossilfri är det endast 19 procent i länet som vet om att de har ett sådant elavtal
idag.

– Vi på Vattenfall har ett ansvar att se till att vi gör det vi kan för att minska utsläppen. En omställning till ett helt fossilfritt liv måste ske och vi har som mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Ett led i detta arbete är att göra det enkelt för kunderna att välja fossilfritt, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Fossilfritt betyder att elen inte produceras från fossila bränslen som olja, kol eller gas. Fossilfri el är till exempel el från vatten, vind, kärnkraft och sol. Det är inte en självklarhet för en övervägande majoritet av länsborna och endast 28 procent uppger sig veta vad fossilfri el faktiskt innebär.

– Vi förstår att det kanske inte alltid är helt lätt att greppa alla energitekniska aspekter eller hur olika energikällor faktiskt påverkar vårt klimat. Vi vill att våra kunder ska veta att de har ett fossilfritt elavtal, vilket avtal de än väljer. Vi kommer att fortsätta erbjuda produkter som gör att våra kunder kan vara stolta över att vara med i omställningen mot en fossilfri framtid och som gör det enkelt att vara med och göra skillnad, säger Jonas Stenbeck.

Vet du vad fossilfri el innebär?

 • Jag vet helt och hållet vad det innebär – 28%
 • Jag vet till viss del vad det innebär – 51%
 • Jag har hört talas om det – 17%
 • Jag vet inte alls vad det innebär – 4%

Har du ett fossilfritt elavtal idag?

 • Ja, det har jag – 19%
 • Jag tror att jag har det – 20%
 • Jag tror inte att jag har det – 15%
 • Nej, det har jag inte – 22%
 • Vet ej – 24%

Anser du att ditt val av elavtal har en inverkan på klimatet?

 • Ja, en stor inverkan – 22%
 • Ja, men endast en liten inverkan – 55%
 • Nej – 10%
 • Vet ej – 13%

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Vattenfall

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in