Ny avfallstaxa i Örebro kommun

Av på 10 december, 2020

1 januari 2021 förändras avfallstaxan i Örebro kommun. Förändringen innehåller både höjning och sänkning. Vi ligger bland de lägsta i Sverige och det var länge sedan vi höjde taxan.

– Vi justerar taxan varje år, men det var länge sedan vi gjorde en generell höjning när det gäller avfallsabonnemangen, säger Håkan Gustafsson, verksamhetschef avfall.

Örebro kommun ligger bland de lägsta i landet och kommer även efter höjningen att ligga kvar bland de med lägst avgift.

Höjningen av de olika delarna i taxan är en konsekvens av generella kostnadsökningar i samhället så som löner och bränslekostnader. Höjningen är generell och fördelad mellan de fasta och rörliga avgifterna.

Ökningen av den fasta taxan sker generellt med 2,5 procent och den rörliga delen med 3 procent. För dig som bor i villa och sorterar ut matavfall blir ökningen cirka 35 kr/år.

Höjd taxa tömning av enskilda avlopp
När det gäller enskilda avlopp höjs den ordinarie schemalagda tömningen från 910 kr till 1 100 kr. Tjänster för tömning utanför ordinarie schemalagd tömning höjs också. Se orebro.se/avfall för priser på de olika tilläggstjänsterna.

Örebro kommun ligger efter höjningen fortfarande runt medeltaxa för en tömning av enskilt avlopp i jämförelse med andra kommuner. Källa: Nils Holgersson-rapporten http://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2020/

Sänkt taxa på grovavfallshämtning i bostad
Taxan för hämtning av grovavfall i bostad sänks från 500 kr för 5 enheter till 395 kr för 5 enheter.

Taxan finns publicerad på orebro.se/avfall

Statistiken över hushållsavfall är främst hämtad från Avfall Sveriges system Avfall Web och från producenternas organisationer. Avfall Web är kommunernas verktyg för utveckling, benchmarking och statistik. Kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för hushållsavfall. https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/avfallsstatistik/

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in