Ny kartläggning: friskolor har flest obehöriga lärare

By on 5 april, 2021
Arkivbild

I en ny rapport har tankesmedjan Arena Idé kartlagt marknadsmekanismerna som gör det lönsamt att anställa obehöriga lärare framför behöriga. I rapporten sammanställs också statistik från Skolverket över andelen behöriga lärare i samtliga 290 kommuner.

Friskolornas riksförbund hävdar ofta att friskolorna bidrar till att göra läraryrket mer attraktivt. Arena Idés rapport visar att vinstdrivande friskolor har en genomgående lägre andel behöriga lärare än kommunala skolor. I alla regioner utom en, och i 235 av 290 kommuner, är andelen behöriga lärare lägre i friskolor än i kommunala skolor.

Rapporten är skriven av utredaren och skoldebattören Johan Enfeldt. 

Rapporten går igenom marknadsmekanismerna som gör obehöriga lärare lönsamma. En skola med hög andel obehöriga lärare får samma skolpeng, men har lägre kostnader. Obehöriga lärare har lägre lön och sämre anställningsvillkor. En obehörig lärare får dessutom enligt skollagens 2 kap 20 § inte tillsvidareanställas. Obehöriga lärare som arbetar på skolor utan kollektivavtal kan sänka arbetsgivarens kostnader över sommaren, eftersom de genom att anställas på semestertjänst inte får lön över sommaren. Eftersom obehöriga lärare inte längre accepteras som medlemmar i något av lärarfacken, har de en svagare förhandlingsposition gentemot arbetsgivaren.

Sammanställningen av Skolverkets statistik visar att i genomsnitt är 83 procent av lärarna i skolor med kommunal huvudman är behöriga, medan bara drygt 71 procent av lärarna fristående skolor är det.

Det saknas åtgärder för att göra det mindre lönsamt för arbetsgivare att anställa obehöriga lärare. Rapporten presenterar därför fem förslag till politiska åtgärder på nationell och lokal nivå.

– Vi kan i dag inte klara oss utan obehöriga lärare, men det är bättre att de blir en dyr tillfällig lösning på vägen mot fler behöriga än att de fortsätter vara ett billigt och ökande inslag i skolan, menar Johan Enfeldt.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Arenagruppen

You must be logged in to post a comment Login