Ny rapport: Stora skillnader på strokevården i landet

Av på 22 september, 2018
Arkivbild

Svensk strokevård brister i jämlikhet. En ny rapport visar att tiden till akutbehandling med trombolys fördubblas om du bor på fel ställe, och att färre än hälften av landstingen når upp till Socialstyrelsens mål. Nu uppmanar Hjärt-Lungfonden till förbättringar så att alla strokedrabbade ska få samma möjlighet att överleva.

När någon drabbas av en blodpropp i hjärnan är det viktigt att så snabbt som möjligt avlägsna proppen för att begränsa skadan på hjärnan. Trombolys är en fantastisk metod som kan rädda liv, men det är oroväckande att tiden till behandling varierar så kraftigt på olika håll i landet, säger Nils Wahlgren, professor i neurologi och Hjärt-Lungfondens medicinska talesperson i stroke.

Varje år avlider 7 000 svenskar i stroke, och cirka 100 000 lever med sviterna av sjukdomen. Samtidigt har forskningsframsteg och förbättrad vård minskat dödligheten med 27 procent på ett decennium. Trombolys, en metod för att avlägsna blodproppar med läkemedel, har räddat många liv och bidragit till att fler strokedrabbade lever utan svår funktionsnedsättning.

En ny rapport från SKL, Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018, visar dock att landets strokevård brister i jämlikhet. Socialstyrelsens mål är att mediantiden från sjukhusankomst till trombolys ska understiga 40 minuter, men endast 10 av 21 landsting når målet. Dessutom är de regionala skillnaderna stora. I Jämtland är tiden till trombolys 26 minuter, medan strokedrabbade i Kronoberg tvingas vänta i över en timme.

Tack vare frivilliga gåvor har forskningen kunnat rädda tusentals liv och ge fler människor möjlighet att leva friskt. Självklart ska strokedrabbade över hela landet ha samma möjligheter. Nu bör landstingen agera så att den som drabbas av stroke får god vård oberoende av bostadsort, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Forskningens mål är att inom 10 år halvera antalet som avlider av stroke och fördubbla antalet överlevande som klarar sig utan hjälp.

Använd AKUT-testet för stroke!

Fakta: Upptäck stroke med AKUT-testet (Källa: Hjärt-Lungfonden)
Vid en stroke räknas varje sekund – den som får rätt hjälp i tid har betydligt större chans till överlevnad och snabbare rehabilitering. Lär dig att identifiera en stroke genom AKUT-testet.

Ansikte: Ansiktsförlamning är ett vanligt symptom. Går det att le och visa tänderna utan att mungipan hänger? 

Kropp: Känselnedsättning på kroppens ena sida kan indikera stroke. Lyft armarna och håll kvar i tio sekunder – faller ena armen ner?

Uttal: Även sluddrigt uttal eller svårighet att hitta ord är en varningssignal.

Tid: Om något av testen indikerar en stroke – ring 112 omgående. 

Fakta om stroke 2018 (Källa: Hjärt-Lungfonden)
Stroke är: Ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. 
Drabbade och döda: I Sverige drabbades 26 462 personer av stroke under 2016, och 6 903 personer dog. Omkring 100 000 svenskar lever med sviterna av stroke, cirka 20 000 klarar sig inte själva. 

Hjärt-Lungfondens mål: Att halvera antalet personer som avlider eller får svåra funktionsnedsättningar på grund av stroke. 

Forskningsframgångar: Forskningen har resulterat i behandlingsmetoder som trombolys och trombektomi, vetenskapligt beprövad rehabilitering samt möjligheten att studera hjärnvävnaden med datortomografi. 

Forskningens utmaningar: Att förstå varför stroke ökar bland yngre, bli bättre på att förebygga stroke samt utveckla mer effektiva behandlingsmetoder.

Fakta: Trombolys(Källa: Hjärt-Lungfonden)

– Stroke är det tillstånd som uppstår när hjärnans nervvävnad drabbas av syrebrist. En stroke beror på en bristning i ett av hjärnans kärl – en så kallad hjärnblödning – eller en blodpropp som hindrar det syresatta blodet från att komma fram.

– I händelse av en blodpropp, även kallad ischemisk stroke, är det viktigt att så snabbt som möjligt avlägsna proppen. Ju snabbare proppen löses upp, desto bättre kan skadan på hjärnans nervceller begränsas. 

– I första hand behandlas ischemisk stroke med propplösande läkemedel, så kallad trombolys, som ges i det hyperakuta skedet. Medicinen ges intravenöst, det vill säga som dropp i armen.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in