Ny teknik ger nya möjligheter i Karlskogas digitaliseringsresa

Av på 29 juni, 2021

Karlskoga Energi & Miljö har börjat arbeta med en teknik som tillsammans med stadsnätet ger helt nya möjligheter för kommuninvånarna. På sikt kan en rad smarta tjänster underlätta vardagen.

Redan nu har en pilot startats upp där badtemperaturen vid Näsets badplats rapporteras kontinuerligt via en sensor i Möckeln. Datan är tillgänglig för alla med Karlskoga Energi & Miljös app.

Bakom informationen ligger ett system som möjliggör utveckling av olika IoT-tjänster (Internet of Things). Kortfattat innebär det att stadsnätet gör det möjligt att styra och utbyta data över nätet för vardagsföremål som har inbyggd elektronik.

– På sikt kan vi exempelvis få information om hur halt det är på vissa vägsträckor och cykelbanor, se hur mycket det blåser vid stranden, få en signal när publika soptunnor behöver tömmas eller när det är köbildning i trafiken, säger Jesper Bjärvall, digitaliseringschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Samarbete med KumBro

Plattformen som ligger till grund för de nya möjligheterna tillgängliggörs genom en samverkan med KumBro Stadsnät AB som i sin tur samverkar med andra aktörer. Fördelarna med att gå samman och bygga upp en gemensam portfölj med tjänster är bland annat att kostnadsbilden kan hållas nere och synergier bildas då det finns stora likheter kring kundernas behov för IoT-tjänster.

– Initialt ska vi utvärdera både tekniker och samverkansformer. Faller det väl ut kommer vi från nästa år att stegvis utveckla detta vidare – möjligheterna är oändliga, summerar Jesper Bjärvall.

Länet
Örebronyheter

Källa: Karlskoga Energi & Miljö

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in