Ny undersökning: 7 av 10 unga vill bli bättre på att snacka sex

Av på 3 juni, 2020

9 av 10 tycker att kommunikation är viktigt för bra sex, män vill bli bättre på det och kvinnor vill bli bättre på att sätta ord på sina önskningar. Hälften tror att de skulle må bättre om de lärde sig kommunicera med sin sexpartner men 8 av 10 vet inte hur de ska lära sig. Det visar en ny undersökning från RFSU, som kartlagt hur unga i Norden snackar sex.

Genom den nya undersökningen ”Snacka Sex” har RFSU kartlagt hur unga mellan 16 och 35 år i Sverige, Norge, Danmark och Finland kommunicerar kring sex och kondom.

– Att prata sex på ett sätt som berör på djupet vill många bli bättre på. Det är den kommunikationen där man öppnar sig och riskerar att bli avvisad som är svår. Vi borde fokusera mer på hur man kan visa vad man vill och hur man skapar en öppen, ömsesidig kommunikation. Det kräver mod, men också träning, säger Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU.

Resultat från undersökningen i korthet

Kvinnor pratar mer sex än män
Skillnaden är stor mellan kvinnor och män, då 40% av männen instämmer att det är svårt att prata sex men bara 26% av kvinnorna. Männen har också svårare att kommunicera om sex med sin fasta partner – 35% säger sig ha svårt med det, medan motsvarande siffra hos kvinnorna är 19%.

Egna önskemål svårast att ta upp
Svårast att prata om är att dela med sig av sina fantasier och att berätta vad man själv tycker om i sängen. Totalt säger sig 2 av 5 vilja bli bättre på att kommunicera vad man gillar – kvinnor mer än män (49% mot 36%) . Nästan 3 av 10 vill också bli bättre på att föreslå nya saker i sitt sexliv. Det enklaste att kommunicera är att man vill ha sex med någon och att sätta gränser, vilket 77% respektive 76% anser sig vara bra på.

Unga lär sig om sex av andra unga – inte av vuxna
De vanligaste sättet att lära sig om sex och kommunikation är enligt undersökningen egen erfarenhet (49%), partners (41%) och samtal med vänner (32%). Det är också en mycket liten andel, endast 4%, som uppger att de lär sig primärt från sina föräldrar.Generellt är det nästan 3 gånger så vanligt att få sin kunskap genom inofficiella källor som vänner, partners och erfarenhet än att få den från officiella källor som litteratur, sjukvård eller ungdomsmottagningar.

– 80 procent av de 16-35 år vet inte vart de ska vända sig med sina frågor. Det är inte bra. Där har vi en stor möjlighet att fram mer stöd, lyfta de metoder vi har tagit fram för skola, ungdomsmottagningar, elevhälsan och andra som kan och vill starta samtal om sex och kommunikation. Här behöver aktörer som gör ett bra jobb stötta varandra för att bli bättre, säger Pelle Ullholm

Ord vanligast – men kroppsspråk tar över i stundens hetta
Folk tänker att de använder ord, men i praktiken använder man kroppsspråk. Undersökningen visar att flest (35%) använder ord för att kommunicera, medan kroppsspråk kommer på andra plats (24%). Det överensstämmer också med Folkhälsomyndighetens studie från 2019, som fann att just verbal kommunikation är det vanligaste sättet att kommunicera hur man vill ha sex*.På frågan om hur man senast kommunicerade ser resultatet dock annorlunda ut. De flesta uppgav då att använt kroppsspråk (42%), medan 37% uppgav att man använt ord. Kroppsspråk var också vanligare bland kvinnor än bland män – 49% mot männens 37% – vilket går i linje med Folkhälsomyndighetens fynd från 2019**. Diskrepansen kan vara ett tecken på att man i stundens hetta inte använder ord så mycket som man skulle önska.

Sverige i topp av de nordiska länderna
Undersökningen visar att unga i Sverige generellt sett tycker att det är lättare att kommunicera kring sex än övriga länder. Exempelvis uppger färre i Sverige att det är svårt att prata om sex med vänner – 34% mot Finlands 49%, Norges 38% och Danmarks 41%. Det är också färre som tycker det är svårt att prata med en tillfällig parter (36% mot Finlands 50%, Norges 40% och Danmarks 48%) eller med familjen, 68% mot 81% i Finland, 72% i Norge och 74% i Danmark.

Om undersökningen
Undersökningen ”Snacka Sex” är gjord av undersökningsföretaget Bilendi på uppdrag av RFSU AB i januari 2020. Undersökningen genomfördes online via en så kallad konsumentpanel. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige, Norge, Danmark och Finland mellan 16 och 35 år och undersökningen är riksrepresentativ för respektive land. Totalt deltog 2025 personer i undersökningen, varav 501 från Sverige.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: RFSU

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in