Ny undersökning: Bönderna en fast punkt i pandemin

By on 22 november, 2020
Foto: Åke Karlsson

I en ny undersökning från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, säger 94 procent av landets konsumenter att det är viktigt att vi har matproducerande bönder i Sverige. Majoriteten tycker också att maten produceras på ett hållbart sätt. I våras klassade regeringen svensk livsmedelsproduktion som samhällsviktig verksamhet, vilket undersökningen bekräftar.

LRF i Örebro län vill

  • Att regionerna tar fram åtgärdsprogram för tryggad livsmedelsförsörjning
  • Att andelen svensk och hållbart producerad mat ökar i offentliga måltider
  • Att Den gröna näringen får näringspolitiska förutsättningar att verka regionalt och nationellt

Resultaten visar tydligt vilket exceptionellt stort värde Sveriges befolkning sätter på landets matproducenter. Resultatet är nästan lika starkt när det bryts ned på unga vuxna, 91 procent, och personer som definierar sig som vegetarianer, 85 procent. Undersökningen bygger på svar från 2020 konsumenter i hela landet, lika andel kvinnor och män.

De ivrigaste påhejarna av en inhemsk livsmedelsproduktion finns i Jämtland/Västernorrland och Mälardalen med 97 respektive 96 procent. Ljummast är man i Jönköping/Kalmar/Kronoberg/Blekinge, 89 procent, och Skåne, 90 procent. I området Östergötland/Södermanland/Örebro är siffran 91 procent. Viljan av att bibehålla en svensk lantbruksproduktion är överlag hög.

I de tre storstadsregionerna, där matutbudet i det närmaste är obegränsat, anser totalt 94 procent av invånarna ändå att det är viktigt eller mycket viktigt att vi har bönder i Sverige som producerar mat. Starkast är den känslan i Stockholm, 96 procent, följt av Göteborg, 95 procent, och Malmö 86 procent.

Insikten om att vi vill kunna känna oss trygga med en egen livsmedelsförsörjning väcktes på allvar i och med 2018 års torka och missväxt. En kris som engagerade både allmänhet och politiker. Nu har vi en pandemi utan slutdatum som återigen pekar på vikten av försörjningstrygghet.

– Covidkrisen har visat att vi bönder står pall och visar stadga i en skakig värld. Situationen lyfter jordbrukets nyckelroll för en hållbar framtid, men här behöver vi samhällets och politikernas stöd för att lyckas fullt ut med uppgiften, säger Per Willén, regionordförande för LRF Örebro.

Undersökningen visar att konsumenterna anser att det inte räcker med att producera livsmedel, produktionen ska även vara hållbar. 86 procent tycker att svenskproducerad mat är hållbar eller mycket hållbar jämfört med importerad mat, lika stort förtroende finns hos unga vuxna. Siffran är densamma, 86 procent, när vi bryter ned den på regional nivå för området Östergötland/Södermanland/Örebro.

Även om siffrorna är lägre för dem som uppger att de är vegetarianer eller veganer har även de stark tilltro till att den svenska matens produceras hållbart, 73 respektive 71 procent tror att den står sig bra eller mycket bra i jämförelsen med import.

– De gröna näringarna har levererat i krisen. Vi kan och vill också göra en insats för återuppbyggnaden av det hållbara samhället. Det är tydligt att vi har konsumenternas förtroende, nu saknas bara rätt näringspolitiska förutsättningar. Vi bönder har inte ekonomiska förutsättningar att själva stå för hela kostnaden i den omställningen, säger Per Willén.

Undersökningen gjordes av Nepa i november 2020 på uppdrag av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Totalt tillfrågades 2 020 personer i hela landet.

Lokalt
Örebronyheter

Källa: LRF i Örebro län

You must be logged in to post a comment Login