Alla inlägg taggade "Pandemi"

 • Coronaläget – Örebro Län 24 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet september 23, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 31 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet september 22, 2021
  • 0
 • Patienter utredda för cancer nöjda trots pandemin

  Patienter som utretts för misstanke om cancer enligt standardiserat vårdförlopp är överlag nöjda med sin upplevelse av vården – även under pågående covid-19-pandemi, det visar Regionala cancercentrums (RCC) senaste mätresultat. Patienternas erfarenheter av att utredas inom standardiserat...

  • Skrivet september 21, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 16 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet september 21, 2021
  • 0
 • Trots pandemin är länets patienter mer än nöjda med vården vid länets sjukhus

  Under våren 2021 genomförde Sveriges kommuner och regioner, SKR en Nationell patientenkät, NPE inom sjukhusvården. Resultaten för Region Örebro län visar att patienterna är mer än nöjda. De flesta patienter, över 90 procent har goda upplevelser av...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 4 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet september 20, 2021
  • 0
 • Coronafallen ökar i Örebro

  Smittspridningen ökar betydligt i Sverige. Även i Örebro län har antalet som smittats av corona ökat. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten. Under vecka 36 rapporterades 303 nya bekräftade fall av covid-19 i Örebro län.  Det är...

  • Skrivet september 19, 2021
  • 0
 • Ungdomar klarar pandemins restriktioner bättre än förväntat

  I en ny internationell studie har över 5 000 ungdomar i fem länder tillfrågats hur de har klarat av restriktionerna under covid-19. Resultatet överraskar forskarna: – Resultatet visar att farhågorna och varningarna om de allvarliga negativa konsekvenserna...

  • Skrivet september 19, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län 20 nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet september 19, 2021
  • 0
 • Vaccinationsläget i Örebro: Nu har 83 procent fått sin första dos

  Här är de senaste siffrorna om hur vaccineringen mot covid-19 går i Örebro kommun och Örebro län. Totalt har 106 566 personer i Örebro fått sin första vaccindos fram till vecka 36, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att...

  • Skrivet september 18, 2021
  • 0