Nya mötesplats för nyanlända öppnas

By on 6 januari, 2017

Nu tar Försäkringskassan tillsammans med berörda myndigheter, ytterligare steg i arbetet med att förenkla den nyanländes initiala etableringsprocess.

Örebro Servicekontoret, Slottsgatan 10 är en av de nya mötesplatserna.

Detta sker genom fortsatt utveckling av samverkansprojektet Mötesplatser och information som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, har bedrivit sedan 2014. Under 2015 genomförde aktörerna tillsammans ett pilotprojekt och finns i dagsläget igång på fem orter: Ljusdal, Norrköping, Gävle, Växjö och Helsingborg. Nu växlas arbetet upp genom att 22 nya Mötesplatser startas på nya orter, med start den 10 januari 2017.

Jag är oerhört glad över att vi nu går in i nästa steg i arbetet med Mötesplatser. Vi vet att projektet förenklar den nyanländes initiala etableringsprocess genom att hen får träffa alla myndigheter vid ett tillfälle på ett och samma ställe. Min förhoppning är att de nya Mötesplatserna uppvisar lika goda resultat som de som redan finns på plats, säger Elisabeth Hultengren, försäkringsdirektör och t.f. chef för avdelningen Gemensamma kundfrågor på Försäkringskassan.

En utvärdering visar att projektet Mötesplatser är framgångsrikt. Dels handlar det om att de nyanlända upplever trygghet och kontroll över sin egen situation, dels att de aktuella stegen i etableringsprocessen tar kortare tid. Projektet har kunnat förkorta ledtiden från 3-4 veckor till 4 timmar.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login