Nytt hjälpmedel i komplexa vårdmiljöer

By on 12 december, 2022
Foto: Blekinge Tekniska Högskola

Forskare vid Blekinge Tekniska Högskola har undersökt ifall smarta glasögon kan vara ett nytt hjälpmedel för att underlätta vårdpersonalens övervakning av patienterna.

Intensivvård och anestesisjukvård sker i komplexa och högteknologiska vårdmiljöer. Patienternas tillstånd kan bli livshotande inom loppet av sekunder. Noggrann övervakning är därför en viktig del av vården. Skulle smarta glasögon kunna vara ett nytt hjälpmedel för att underlätta vårdpersonalens övervakning?

Detta har Charlotte Romare med flera forskare undersökt. Hon presenterar nu en avhandling i ämnet tillämpad hälsoteknik där forskarna undersökt vårdpersonalens syn på, och erfarenheter av, smarta glasögon. De har även undersökt om smarta glasögon kan påverka patientsäkerheten i komplexa vårdmiljöer.

Slutsatsen, efter avhandlingens fem delstudier, är att smarta glasögon kan påverka patientsäkerheten i positiv riktning förutsatt att de passar in i den befintliga strukturen och underlättar vårdpersonalens redan komplexa arbetsuppgifter. Studierna visar också att glasögonen kan uppfattas som ett störande moment.

Charlotte Romare såg att den största fördelen med de smarta glasögonen är att de gjorde det möjligt för vårdpersonalen att övervaka patienterna oavsett var personalen befinner sig. Romare menar vidare att de smarta glasögonen har potential att vara användbara även på andra sätt i vården och i andra vårdkontexter.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Blekinge Tekniska Högskola

You must be logged in to post a comment Login