Nytt omfattande sanktionspaket mot Ryssland

By on 16 december, 2022
Arkivbild

Europeiska unionens råd antog den 16 december det nionde sanktionspaketet mot Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes i februari, Sveriges förslag om att lista nyckelpersoner ansvariga för deportation av ukrainska barn till Ryssland är en del av paketet.

– Morgonens attacker mot Kiev och andra stora städer har visat att vi behöver öka trycket på Ryssland för att de ska upphöra med aggressionen. Tillsammans med våra bilaterala och EU-gemensamma stöd till Ukraina är EU:s sanktioner mot Ryssland ett av våra viktigaste instrument för att hjälpa Ukraina att vinna kriget, säger utrikesminister Tobias Billström. 

Det nionde sanktionspaketet innehåller sanktioner mot nära 200 personer och enheter samt ett antal sektoriella åtgärder.

Utöver Sveriges förslag på att sanktionslista nyckelpersoner ansvariga för deportation av ukrainska barn till Ryssland, riktas sanktioner dessutom mot politiska partier och andra personer och organisationer som tydligt stödjer Rysslands olagliga och brutala krig. Även företag inom det ryska militärindustriella komplexet omfattas av de nya sanktionerna.

De sektoriella åtgärderna omfattar bland annat en utökning av exportförbuden, tjänsteexportförbudet samt transaktionsförbudet med vissa typer av enheter som nu omfattar den Ryska Regionala Utvecklingsbanken. Sanktionerna omfattar även förbud för unionsmedborgare att inneha styrelseposter i ryska statsägda eller statligt kontrollerade aktörer, en utökning av det tillfälliga sändningsförbudet till ett antal mediekanaler som stödjer aggressionen samt förbud mot nya investeringar i gruvsektorn.

Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa Utrikesdepartementet

You must be logged in to post a comment Login