Nytt program för regionens hållbarhetsarbete

By on 20 oktober, 2020
Arkivbild.

Är du nyfiken på Region Örebro läns långsiktiga arbete för att utvecklas i linje med FN:s globala mål för hållbarhet? I så fall kan du med fördel fördjupa dig i Region Örebro läns program för hållbar utveckling 2021-2025 som regionstyrelsen behandlade i dag.

Jordens resurser är begränsade. Det är något som Region Örebro län måste ta i beaktande när framtidens verksamhet först planeras och därefter bedrivs.

– Region Örebro län ska bland annat bidra till att länsinvånarna har en god hälsa, att de kan resa och att de kan ta del av kulturupplevelser, och samtidigt bidra till att företag och näringsliv utvecklas på ett bra sätt. Men det måste ske på ett sätt som går hand i hand med Agenda 2030, det vill säga FN:s globala mål för hållbarhet, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Tre övergripande mål
Som ledstång i detta hållbara utvecklingsarbete behandlade regionstyrelsen i dag ett program för hållbar utveckling som ska gälla under åren 2021 till 2025.

– Vår förhoppning är att programmet ska fungera som inspiration för våra medarbetare, och att det kan användas som stöd och drivkraft för att integrera hållbar utveckling i det dagliga arbetet i än större utsträckning än vad som är fallet i dag, säger Andreas Svahn.

Hållbar utveckling rymmer de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, och i programmet för hållbarhet har dessa dimensioner förts samman i tre övergripande mål. Dessa är:

  • God hälsa och livsmiljö
  • Jämlikt och jämställt
  • Ansvarsfull resursanvändning.

– Nu ska programmet till regionfullmäktige för ett slutgiltigt beslut, och därefter är det upp till oss politiker och alla regionens medarbetare att tillsammans arbeta för att genomföra det vi föresatt oss inom hållbarhetsområdet-, säger Andreas Svahn.

Länet
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login